Otevřel jsem alespoň kroniku Prachatic, abych zprostředkovaně nahlédl do oněch týdnů, dnů a hodin. Nad Prachaticemi denně táhla americká bombardovací letadla, nebylo dne, aby nehoukaly sirény a vzdálené dunění slyšeli jsme denně. Pošta odmítala přijímat balíčky do Říše a i do Rakouska s odůvodněním, že je doprava na neurčito zastavena. Není dostatek uhlí a na školách se nevyučuje. Děti dostávají domácí úkoly domů.
Na počátku roku 1945 děti z Hitlerjugen chodí v krojích a bubnují. Sbírají potraviny pro „národní hosty“, ženy, starce a děti, co uprchli před blížící se frontou. Ale jen málokdo něco dá. Dvacátého devátého ledna přijel do Prachatic vlak, ve kterém bylo tři sta těžce raněných německých vojáků. Nervozita Němců se stupňuje a projevuje se velký strach z Rusů. Co bude, až sem přijdou. Transporty raněných vojáků jsou stále častější a v Prachaticích je již pět lazaretů a také přibývá civilních uprchlíků. Po bytech chodí kontroly a všude, kde je to jen trochu možné, vnucují uprchlíky na byt.
Od konce března 1945 jezdily vlaky na trati Prachatice – Volary s vagonem, na kterém byla protiletadlová děla. V noci jezdí přes Prachatice od Vodňan na Volary vlaky tažené dvěma lokomotivami, které převáží německé vojáky a válečný materiál do Bavor, na frontu proti Američanům. Denně jsou četné přelety cizích bombardérů a dunění je slyšet ze všech stran. Američtí letci 26. března napadli zdejší nádraží a lokomotiva tam stojící byla proděravěna jako síto.
Počátkem dubna 1945 se Prachatice a jejich přístupové cesty stávají nacistickou pevností. Narychlo se budují protitankové zátarasy, příkopy a barikády. V místních německých novinách Waldzeitung byl vydán příkaz, že všechny husy, kachny a perličky se mají pobít bez ohledu na jejich stáří. Nikomu není dále dovoleno je chovati a ani vejce nasazovati. Po Prachaticích chodí maďarští důstojníci, kteří sem přijeli i s rodinami a 5. dubna večer projel Prachaticemi zvláštní vlak, který vezl slovenské kolaboranty před Sověty do Pasova.
O dva dny později, 7. dubna 1945, projela městem kolona třiceti nákladních aut, v nichž byli důstojníci nacistické brigády SS. Starci, ženy a školní mládež kopají zákopy kolem města a Prachatice se uzavírají soustavou kulometných hnízd. Z Volar přijel vlak se dvěma soupravami. Každá má obrněnou věž s protitankovými děly. Desátého dubna 1945 projela Prachaticemi kolona 27 nákladních aut SS. Vše jezdí přes Fefry na Volary a Pasov. Téhož dne projely nádražím Prachatice směrem na Volary dva vlaky, kde byl prchající štáb maďarské armády.
Další vlak, který projížděl Prachaticemi 16. dubna 1945, měl lůžkové vagony a tři lokomotivy. Tento „diplomatický vlak“ údajně vezl prchající nacistickou elitu před Rudou armádou. Z druhé strany z Vídně naopak do Prachatic ujížděla kolona nákladních aut naftové společnosti Preusag, která však uvízla u Leptače. Sedmnáctého dubna 1945 dochází poprvé ke konfliktu mezi starostou Watzuwichem a krajským velitelem Grafem. Starosta nechce po dohodě s místními obyvateli, aby město bylo opevňováno k obraně, protože je zde pět polních lazaretů a vše plně obsazeno civilisty. Graf naproti tomu rozkazuje, že město se bránit musí a kdo se nepodrobí rozkazu, bude s ním jednáno jako s rebelem.
Město se podle Grafa nevydá bez boje i kdyby mělo být celé zničeno. Na všech cestách, které vedou z města, se vyztužují stromové záseky kamením a do Prachatic přijíždí další vojenský vlak. Na druhé straně se začínají u prostých německých vojáků objevovat první dezerce a na zahradě velitelství se začínají pálit písemnosti. Dvacátého pátého dubna 1945 jsou všechny barikády obsazeny ozbrojenými starci a chlapci. Mezi německými civilisty se říká, že Američané jsou již v Pasově a jejich tanky v Železné Rudě. Vojsko stále jezdí směrem na Volary. Všude plno chvatu, kde kdo balí a do města přijíždějí stále nové kolony uprchlíků.
Již počátkem dubna utvořilo několik uvědomělých prachatických Čechů tajný národní výbor, v jehož čele stáli Václav Pilát, František Soumar mladší a Jan Sosna. Václav Pilát byl pověřen úkolem projednat s Landrátem (radnicí) celou situaci. Soumar byl přidělen jako svědek jednání. Schůzka, která se musela konat v naprosté tajnosti, byla sjednána děkanem Hoffmannem. Schůzka konána 26. dubna 1945 v soukromém bytě Landráta Ehehalta v druhém poschodí radnice. Bylo dohodnuto, že Landrát bude dbát toho, aby ve městě nedošlo k demolování a ničení majetku ať se děje cokoliv, postará se okamžitě o odstranění všech náloží umístěných v důležitých městských budovách a přičiní se o to, že město bude neporušené vydáno Americké či jiné správě, která případně město obsadí.
V neděli 29. dubna 1945 v devět hodin dopoledne zaútočily na nádraží v Prachaticích americká bombardovací letadla a zničila skladiště do základů. Byli zabiti dva muži. Jeden na místě a druhý zemřel při převozu do nemocnice. Další bomby dopadly kolem Slepého mlýna a rodinného domku železničního úředníka Karla Jelínka. Landrat se všemožně snažil zbavit se svého úřadu předáním města Ćechům. Laugl, úředník Landrátu, přišel s důvěrnou zprávou od Ehehalka, že by rád projednal předání města.
Revoluční národní výbor v Prachaticích byl na konci dubna 1945 v nelehké situaci. Spolehlivých Čechů byla v městě jen hrstka a naopak město bylo nejen plné německých vojáků, ale především zde bylo i velitelství fanatických nacistů z pancéřové SS divize. Druhého května 1945 byly Prachatice naposledy zaplaveny nacistickými prapory s hákovými kříži. Byly však již na půl žerdi a oznamovaly, že jejich vůdce Adolf Hitler je již po smrti. O den později, 3. května 1945, byl ze školy vystěhován polní lazaret zraněných německých vojáků a do budovy se nastěhovalo velitelství německé armády, které před Američany ustoupilo z Bavorska.

FRANTIŠEK SCHUSSER


(Dokončení vzpomínek na události roku 1945 v pondělním vydání Deníku na straně 9.)