Přivedl je sem plán vyčistit studánku a vývěry vody ve svahu lesa a stoku u silnice.
K této práci je pozvali členové ekotýmu Voda v rámci projektu Studánka – nebe na zemi.
Studánka byla bohužel bez vody, ale její okolí děti upravily. Kolem potůčků bylo co dělat.

Sebrat odpadky, k nejzajímavějším nálezům patřily starý malířský váleček a zahradnická konev, odklidit velké větve, někde citlivě pročistit koryto.

Jeden ze žáků také odebral vzorky a jsme zvědavi, jaký život v nich nalezne. Po tom, proč studánka vyschla, budeme pátrat.
Děti se také zajímaly o to, jak bylo a je naše město zásobováno pitnou vodou.

Ve škole pak všichni společně vyjádřili své zážitky společnou kresbou doprovázenou texty.

Nejčastěji vyjadřované pocity? Únava, dobrý pocit z vykonaného díla, radost – Voda teče určitě lépe, veseleji, slyšel jsem to.
Společný projekt pokračuje. Ke kapli, a možná i k další studánce, se vrátíme. Dříve než za rok.

Eva Troupová