„Zadali jsme rozpočet ke zpracování, takže je možné, že se částka ještě do konce ledna změní,“ řekl starosta obce František Hála. Do oprav se podle slov starosty obec pustí nejspíše na jaře, až budou podmínky k vystěhování prostor.