Sešli se zde mladí muzikanti se svými učiteli, aby odstartovali koncertní sezonu v letošním školním roce. Nechybělo perfektní publikum, které svým potleskem nešetřilo a odměňovalo jednotlivé interprety za jejich výkony. Potěšilo sólisty nejen potleskem, ale i svou hojnou účastí na tomto koncertě. Všichni žáci stachovské „Lidušky“ se snažili podat co nejlepší výkony a předváděli, čemu se od letošního září naučili.

V první polovině koncertu se střídali ve hře na různé hudební nástroje naši nejmladší žáci. Zazněly skladby ve hře na klavír, zobcové flétny, příčné flétny, klávesy a housle. Druhá polovina koncertu patřila starším žákům. Nechyběla zde ukázka hry na violu. V programu zazněly skladby známých skladatelů C. Debussyho, C. Corelliho, J.S.Bacha, W. A. Mozarta, ale i méně známých současných autorů jako jsou J. Pavel, J. Maren, F. Dřevikovský a další. Marenova „Hudba pro Ivanku“ v podání Terezy Orságové, která hrála na příčnou flétnu, určitě potěšila všechny přítomné.

Na závěr koncertu se představila žákyně houslového oddělení Anežka Holubová, která svým krásným projevem a skladbou s názvem „Melodie“ od ruského skladatele Antona Grigorjeviče Rubinštejna rozehřála srdce snad každého posluchače. Přestože venku poletovaly vločky sněhu, určitě nikdo z přítomného publika nelitoval, že se v tomto chladném počasí koncertu zúčastnil. Obecenstvo si vyslechlo celý koncert se zaujetím a nechyběly ani slzičky dojetí.

Další koncerty se uskuteční následovně, a to 2. prosince v kostele Navštívení Panny Marie ve Stachách včetně Adventního koncertu od 10.15 hodin, 19. prosince a 20. prosince veřejné vánoční koncerty v Základní umělecké škole ve Stachách vždy od 16 hodin.