„Nouzové nocoviště je vyhrazený prostor, kde lze na území národního parku legálně přespat i mimo veřejná tábořiště jednu noc. Nocoviště jsou především určena pro milovníky pěší turistiky, kteří chtějí přejít celou nebo část Šumavy po páteřní červené turistické značené trase. Celý projekt byl spuštěn 1. srpna 2008 otevřením šesti nouzových nocovišť,“ shrnul Tomáš Jiřička ze Správy NP a CHKO Šumava.

Smyslem nouzových nocovišť je umožnit turistům přejít 103 kilometrů dlouhou hřebenovou stezku - červeně značenou turistickou trasu, která vede napříč Šumavou mezi Železnou Rudou a Zadní Zvonkovou. V blízkosti hřebenové trasy v rozumném dosahu pěšího turisty totiž nejsou žádná veřejná tábořiště ani kempy. „Od svého spuštění před dvěma roky se projekt výrazně nezměnil, dokonce i přes velký zájem o bivakování informační a strážní služba nezaznamenala žádná zásadní porušení provozního řádu, pouze drobné nedostatky, které byly řešeny na místě domluvou,“ uvedl Tomáš Jiřička.

Nejnavštěvovanějším nouzovým nocovištěm je Poledník. „Ten má svá specifika. Jednak je to ve výšce 1315 metrů nad mořem nejvýše položené nocoviště a jednak je tam k dispozici přístřešek i s venkovní krbem, kde je možné rozdělat oheň. Taková možnost na ostatních nouzových nocovištích není. V letní sezóně, tedy od července do konce srpna, právě Poledník využije zhruba 600 turistů. Protože jsou nocoviště zpřístupněna celoročně, návštěvnost se pohybuje okolo 3000 osob ročně,“ doplnil Jiřička další údaje.

Přestože nocoviště jsou označena jako nouzová, jsou vybavena i sociálním zařízením. „Na každém nouzovém nocovišti naleznete turistické sezení, mobilní toalety a u vstupu je umístěn infopanel s informacemi a provozním řádem. Veškerou údržbu nouzových nocovišť zajišťuje Správa národního parku,“ ubezpečil Jiřička.

Jaký bude cílový stav, na který se chce Správa s počtem a rozmístěním nocovišť na území parku dostat, bude podle Tomáše Jiřičky záviset na monitoringu návštěvnosti nouzových nocovišť a jeho následného vyhodnocení.