Jedna ze stanic, která je v těchto dnech rekonstruována, se nachází mezi vitějovickou křižovatkou a obcí Hracholusky.
„Limnigrafická stanice automaticky a nepřetržitě snímá výšku hladiny vody ve Zlatém potoce,“ upřesnil ředitel pobočky Hydrometeorologického ústavu České Budějovice Ing. Pavel Polcar.
Uvnitř stanice je zabudován automatický přístroj, jenž je napojen na centrální systém. Znamená to tedy, že v hodinovém intervalu stanice automaticky nahlašuje údaje do předpovědního pracoviště ČHMÚ. V případě dosažení povodňového limitu lze interval zkrátit až na deset minut a navíc pak stanice ještě rozesílá varovné SMS pracovníkům povodňové služby.
„Stanice pracuje čtyřiadvacet hodin denně, a to zcela nezávisle na obsluze. Původní stanice fungovala na plovákovém systému, stav musel být pravidelně kontrolován dobrovolným pozorovatelem a neumožňoval dálkový přenos naměřených údajů. Tento způsob je odbourán přechodem právě na digitální systém na území celé České republiky,“ uvedl Pavel Polcar a dále sdělil, že další limnigrafická stanice se nachází například pod hrází Husinecké přehrady.
Výhodou stanic je, že všechny mají jednotnou technologii a nový systém umožní celkový přehled on–line.
Podle plánu potrvá celá rekonstrukce stanice u Zlatého potoka do poloviny měsícečervna.