Po opakovaném telefonickém upozornění od obyvatel a turistů totiž minulý týden kvildský starosta Václav Vostradovský neoznačený stánek zajistil odvozem. Podle Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha neoprávněně. Přesto stánek přečkal víkend na Obecním úřadě Kvilda a do rukou jeho majitelů by se mohl dostat až dnes. Starosta Kvildy Václav Vostradovský je přitom přesvědčen o tom, že jednal tak, jak vyžaduje zákon.

„Na místě jsem v doprovodu dalších svědků nalezl nezajištěný a neoznačený prodejní stánek. Odvezli jsme ho na úřad. Hnutí Duha se o něj v pátek přihlásilo, ale nebylo možno stánek předat, protože nebyly dodrženy všechny podmínky o postupu předání nalezené věci, jak to nařizuje občanský zákoník,“ vysvětlil Václav Vostradovský s tím, že stánek se nacházel na katastru obce, která na jeho umístění nebyla upozorněna.

Podle Bláhy je to ale v pořádku, protože stánek stál na území Národního parku Šumava, který ho měl jako informační spolu s Hnutím Duha provozovat. To ale tiskový mluvčí parku Pavel Pechoušek nepotvrdil. „Víme o tom, že Hnutí Duha má na Pramenech Vltavy informační stánek. Jestli je ale tento stánek předmětem sporu mezi Hnutím Duha a starostou Kvildy, nemáme tušení. To není v naší kompetenci zjišťovat,“ uvedl tiskový mluvčí parku Pechoušek

Informační stánek, který Hnutí Duha provozuje za podpory svých dobrovolníků již čtvrtým rokem u Pramenů Vltavy, leží dnes na obecním úřadě na Kvildě. Minulou středu ho totiž jako neoznačený a nezajištěný nalezl kvildský starosta Václav Vostradovský spolu s dalším zaměstnancem obecního úřadu. Na místo, kde měl údajně stánek stát, se vydali na základě upozornění, podle něhož měl stánek u Pramenů Vltavy turistům překážet. A nebylo to prý v letošním roce první podobné upozornění.„Telefonickou stížnost na opuštěný, překážející a někdy i pohozený stánek jsem dostal v letošním roce telefonicky opakovaně nejméně desetkrát. Volající mě žádali, abych tento stánek, který tu často stál uprostřed stezky a jednou prý dokonce ležel přímo v pramenech, nechal odklidit. Ve středu v podvečer mi v předtuše dalších stížností došla trpělivost, je mou povinností na takováto upozornění reagovat,“ vysvětloval kvildský starosta, který stánek u pramenů skutečně nalezl bez označení a zajištění.„Stál u něho zřejmě jeden z dobrovolníků, v zajištění prodejního stánku nám ale nijak nebránil, pouze s námi hovořil o historii pramenů a podobných věcech. Stánek jsme tedy zajistili a odvezli na Obecní úřad Kvilda.

V souladu se zákonem jsem tento právní úkon oznámil jak na vývěsce v obci, tak i na elektronické úřední desce. Oznámení o nálezu a o postupu obecního úřadu jsem informativně oznámil i na oddělení Policie České republiky v Horní Vltavici,“ vysvětloval Václav Vostradovský s tím, že v pátek ho kontaktoval zástupce Hnutí Duha Jaromír Kyzour, který informoval o tom, že stánek je majetkem Hnutí Duha.„Pana Kyzoura jsem seznámil s ustanovením § 135 občanského zákoníku a poučil jsem ho o postupu předání nalezené věci, kdy je nutné prokázat vlastnictví věci, to znamená uvést přibližně místo ztráty, popis, doklad o nabytí věci a předložit průkaz totožnosti. Následně jsem obdržel SMS zprávu s informací o osobní návštěvě Jaromíra Bláhy z Hnutí Duha. Mimo úřední hodiny jsem pana Bláhu přijal, ale ten žádné vlastnictví k nalezené věci nedoložil,“ upozorňoval Vostradovský. Stánek tak zůstal přes víkend na kvildském obecním úřadě a zde by si ho měli podle slov starosty zástupci Hnutí Duha vyzvednout dnes. Tedy pokud prokáží vlastnictví stánku.Jaromír Bláha z Hnutí Duha ovšem upozorňuje, že stánek provozují u Pramenů Vltavy ve spolupráci s Národním parkem Šumava a nejedná se o stánek prodejní, nýbrž informační.

Bláha také důrazně popírá to, že by stánek někomu překážel, nebo že by byl někde pravidelně pohozený.„Pan starosta tvrdí, že stánek našel, ale já to považuji za hodně hloupý vtip a naopak zcizení našeho majetku. Stánek u Pramenů Vltavy provozujeme ve spolupráci s Národním parkem Šumava už čtvrtým rokem vždy v letní sezoně, o tom pan starosta moc dobře ví. Stejně tak je hloupost, že by to byl stánek prodejní. Knihy jsme tam sice prodávali v loňském roce, bylo to ale právně sporné, takže jsme stánek začali provozovat jen a jen za účelem informování turistů. Ve spolupráci se správou národního parku rozdávají naši dobrovolníci informační materiály a turistů pokládají anketní otázky, které sledují, jak lidé vnímají okolní přírodu. Jedna z otázek například je, jaký názor mají turisté na suché stromy jako běžnou součást lesa,“ vysvětloval Jaromír Bláha. Ten navíc tvrdí, že stánek je sice umístěn v katastru obce Kvilda, ale ne na jeho pozemku.

Tím také vysvětluje, proč na provoz stánku po celé čtyři roky jeho provozování kvildský obecní úřad neupozornil. Žádnou takovou povinnost prý zákon neukládá.„Je to dřevěná konstrukce, přes níž se v době nepohody může přetáhnout plastová plachta. Její umístění máme s národním parkem domluvené. Je to ale tak malé zařízení, že bychom ho tam mohli umístit i bez této dohody,“ tvrdí Bláha. Ten navíc upozornil na to, že zabavení stánku je jen vyvrcholením vandalismu, jehož je stánek letošní léto terčem. Podle jeho slov již někdo odcizil celou bednu s informačními materiály, pokusil se stánek rozbít a také strhal zalaminované informační tabule, které na stánku visely.„Doufám, že se vše vyřeší. Nikomu přeci nemůže takováto aktivita vadit,“ zakončil Jaromír Bláha.