Dnes odpovídá předseda ředitel vimperské Základní umělecké školy Pavel Vališ.

Jak se těšíte na nové působiště ZUŠ?

Na nové působiště naší školy se velice těším. Čeká na nás nová škola a to doslova. Zateplená budova s novou fasádou včetně nových oken. Vnitřní prostory upravené v rámci možností přímo pro naše potřeby. Důstojné a moderní prostředí pro žáky i učitele, dostatek učeben pro všechny naše obory. Bude se jednat o nejnovější a nejmodernější školu ve městě a okolí.

Jaké obory, kromě instrumentálních, ZUŠ nabízí?

Základní umělecká škola ve Vimperku nabízí jako jediná v okrese všechny obory studia, které podle vyhlášky nabízet může. Mimo hudební obor je to obor výtvarný. V tom se, na rozdíl od jiných podobných aktivit, jako je zájmová činnost, DDM a jiné, seznamují žáci s různými druhy výtvarných technik, poznají malbu, kresbu, grafiku, práci s hlínou, dekorativní činnosti a další.
V nejbližší době chceme tento obor rozšířit ještě o grafickou tvorbu na počítači, o práci s digitální fotografií atd. Dalším oborem je obor taneční, který se těší veliké oblibě. Je otevřen pro děvčata i chlapce, ty zatím ale nemáme. Žáci se věnují pohybovým hrám, naučí se orientaci v prostoru, klasický, současný i lidový tanec.
Poslední obor je literárně-dramatický. V něm se žáci věnují uměleckému přednesu, moderování, nácviku divadelních her nebo pohádek.

Jak vidíte budoucnost dechovky?

Dechový orchestr působí od roku 1991 pod vedením Petra Staňka. Od roku 1997 pravidelně vozí přední umístění z různých soutěží a účastní se domácích i zahraničních festivalů. Každým rokem stále nějaké mety překonává a věřím, že tomu tak bude i v budoucnu.
Samozřejmostí je ovšem zájem žáků o dechové a bicí nástroje. Věřím, že působení v našem dechovém orchestru je velikou a dobrou motivací pro mladé zájemce o studium těchto nástrojů v naší škole. Dále je výborné, že se do dění kolem orchestru také zapojují mladší kolegové, sami bývalí členové tohoto tělesa.

Jaké máte, mimo muziky, jiné koníčky?

Největším koníčkem jsou mi momentálně volné chvíle s manželkou a malou dcerkou. Bohužel jich není mnoho, a tak si každou takovou chvilku velmi užívám. Těší mě, že je mi i má práce koníčkem.
Rád také točím videokamerou a věnuji se následným úpravám na počítači až po finální tvorbu kompletního videozáznamu.

Jak vzpomínáte na svá studia na vimperském gymnáziu?

Studia na vimperském gymnáziu řadím k nejhezčím momentům svého života. Prožil jsem zde krásná léta díky výborné atmosféře, která panovala v našem ročníku a také díky většině pedagogů.

Příští úterý bude na otázky ředitele vimperské ZUŠky odpovídat rodačka z Vimperka a podnikatelka Věra Vávrová.

Pavel Vališ
Narodil se v roce 1981 ve Vimperku, kde v roce 1999 absolvoval zdejší Gymnázium. Pak studoval na Pražské konzervatoři hru na fagot. Při studiu spolupracoval s orchestry Čeští symfoničtí sólisté či Český symfonický orchestr. Od roku 1999 působí jako učitel na vimperské ZUŠ. V letech 2002 – 2005 zároveň učil v ZUŠ Unhošť. Od roku 2005 je ředitelem ZUŠ Vimperk.