Jak hodnotíte současnou spolupráci s dobrovolným sborem hasičů v Nové Peci?
Myslím si, že naše spolupráce s dobrovolným sborem hasičů v Nové Peci je na velmi dobré úrovni. Téměř žádná akce se neobejde bez spolupráce sboru dobrovolných hasičů.

Slyšela jsem, že také mají dobrou spolupráci s příhraniční jednotkou dobrovolných hasičů v Rakousku, jak spolupráci navázali?
Spolupráci s rakouským Klafferem má obec jako taková už spoustu let a máme také dlouholeté partnerství. Každoročně 24. prosince se obě partnerské obce setkávají na hraničním přechodu, kde se předává Betlémské světlo. Toho se zúčastňují jak Rakouští, tak Novopečtí hasiči. A právě tímto setkáváním začala jejich spolupráce.

Jak se hasiči konkrétně podílejí na budování obce?
Podle mého názoru se sbor dobrovolných hasičů konkrétně na budování obce nepodílí, ale jejich podpora mi velmi napomáhá.

Těší vás, že jednotka dobrovolných hasičů v obci po tolika letech opět začala pracovat?
Určitě mě to těší a jsem nadmíru spokojená s tím, jak se nynější členové zasloužili o to, že sbor vůbec existuje a zapojili se i bývalí členové Sboru dobrovolných hasičů v Nové Peci.

Jak se členové sboru dobrovolných hasičů ujali svých povinností v jednotce, když se do práce jednotky přihlásili?
Členové se svých povinností ujali svědomitěji, než jsem čekala. To, jak se starají nejen o své vozy, ale i vše jim svěřené, je až neuvěřitelné .Vznikl i kroužek mladých hasičů, kteří dělají obci velkou čest při soutěžích.

Jste také členkou sboru dobrovolných hasičů?
Na to být členkou SDH mi mnoho času nezbývá, ale kdykoliv mi to čas dovolí, jsem ráda v jejich společnosti a doufám, že je to vzájemné.

V příštím týdnu bude na otázky novopecké starostky Věry Lavičkové odpovídat starostka Stožce Zdeňka Lelková.