Jak oblíbená je škola, na které ředitelujete? A jaké obory nabízí?
Pořád naštěstí platí, že se k nám hlásí více studentů, než jsme schopni přijmout. Z toho plyne, že si můžeme vybírat. V letošním roce je výjimka v tom, že otevíráme tři třídy, takže jsme vzali prakticky všechny přihlášené studenty. Dvě třídy jsou otevřeny v oboru Předškolní a mimoškolní pedagogika, jedna potom pro obor Pedagogické lyceum.

Jakým způsobem studenty na svou školu vybíráte?
Přijímací zkoušky jsou především zaměřeny na ověření talentu uchazečů. Zatímco na obor Pedagogické lyceum rozhodují talentové zkoušky z hudební a výtvarné výchovy, u předškolní a mimoškolní aktivity jsou to ještě navíc tělesná výchova a řečové dovednosti. Myslím, že takto stanovené přijímací řízení, je objektivní pro posuzování uchazečů.

Jak velký je region, ze kterého pocházejí vaši studenti? Kolik je vlastně v republice středních pedagogických škol? A existuje mezi nimi nějaké vzájemné působení?
Naši studenti pocházejí prakticky z celého Jihočeského kraje. Máme ale také několik studentů z dalších krajů, v současné době to jsou žáci ze středních Čech, občas ale máme zájemce i odjinud. Co se týče počtu podobných škol, tak v současné době jich je dvacet po celé republice s tím, že některé z nich jsou soukromé. Vzájemná spolupráce tady samozřejmě je, školy jsou sdruženy v Asociaci středních pedagogických škol. Jejich ředitelé se každoročně scházejí, aby společně řešili důležité otázky. Setkání jsou v současné době třídenní a každý rok ho pořádá jiná škola.

Jak mezi učiteli, tak i mezi studenty pedagogických škol panuje značný nepoměr pohlaví ve prospěch žen a dívek. Jaká je situace na vaší škole?
Tahle situace se liší rok od roku. Byly chvíle, kdy jsme třeba měli v celé škole mezi žáky jen dva chlapce, ale v letošním roce maturovalo například osm chlapců a na začátku roku jsme jich ve škole měli šestnáct. Takže si nemyslím, že by to byla vyloženě dívčí záležitost. Nedá se říci, že by se na tuto práci hodily jen dívky. Záleží hlavně na talentu a přístupu a vztahu k budoucímu povolání.

A jak je to se zastoupením mužů v učitelském sboru?
Ženy v učitelském sboru sice převažují, ale tak je tomu na většině škol. U nás ale máme značnou část i pánů učitelů. V tomhle to ale není. Záleží hlavně na tom, jak funguje sbor jako kolektiv. A já musím říci, že v tomto směru je to u nás vynikající. Dokonce se k nám hlásí i mnoho pedagogů se zájmem o místo. Všem žadatelům ale samozřejmě nemůžeme vyhovět.

Jaký je o školu zájem? A jaké mají absolventi uplatnění?
Zájem o školu je stabilní, i když je jasné, že je znát celkový úbytek dětí. Zájem je i o Vyšší odbornou školu a obor sociální práce, z čehož mám radost. Ještě větší radost mám ale z toho, že nevychováváme nezaměstnané. Převážná většina absolventů pokračuje na pedagogických fakultách, v letošním roce se ale například dvě studentky dostaly dokonce na JAMU. Absolventi ale mají uplatnění i v praxi, o vychovatelky nebo učitelky v mateřských školách je v současné době velký zájem.

Teď trochu odbočíme. Vaší zálibou je hudba. Na jaký nástroj hrajete a kde?
Už od čtvrté třídy jsem se učil hrát na klarinet, na který v současné době hraji ve Folklórním souboru Libín a v Dechovém souboru ZUŠ. V hudební skupině Laguna potom hraji na baskytaru. Jsou to rozdílné nástroje, ale snažím se je ovládat tak, abych to ostatním nekazil. A nemohu říci, kde hraji raději, jsou to všechno skvělé party lidí.

Máte kromě učitelování a hudby ještě nějaké koníčky?
V Zábrdí mám chalupu po rodičích, o kterou pečuji s láskou. Jezdím tam v každé volné chvíli. Narodil jsem se tam a moc rád se tam vracím.

Příští úterý bude na otázky Antonína Krejsy odpovídat zástupkyně ředitele VOŠS a SPgŠ Ivana Blažková.