Dnes odpovídá vedoucí vychovatelka prachatického domova mládeže při SPgŠ a VOŠS Petra Kišová.

Nedávno jste se stala vedoucí internátu prachatické střední pedagogické školy, jaké to je kočírovat dům plný holek?

Ano, máte pravdu. Nedávno jsem byla jmenována do funkce vedoucí vychovatelky Domova mládeže VOŠS a SPgŠ v Prachaticích. Funkci jsem převzala po mé letité kolegyni Hance Šimákové, která byla a stále je mou velkou oporou a rádkyní. Ve funkci jsem teprve krátce, takže ještě přesně nevím, jaké to je, ale změna je to veliká. Ještě upřesním, že domov mládeže je dům plný holek, ale máme tu ubytované i chlapce. Největší změna je v tom, že do nedávna jsem se starala nejvíce o svou výchovnou skupinu a najednou se starám o všechny ubytované. Na domově mládeže jsou lidé různých povah, zájmů, názorů, a proto je to práce velice zajímavá. Zatím jsem ve své nové funkci spokojená, ale vše ukáže čas. A naštěstí mám kolem sebe lidi, na které se mohu spolehnout a můžu se s nimi kdykoliv poradit.

V týdnu děvčatům vlastně nahrazujete rodinu, kontrolujete i jejich domácí úkoly a přípravu do školy nebo jen připravujete mimoškolní činnost?

Práce na domově mládeže je velice různorodá a činnosti se navzájem prolínají. Na prvním místě by měla být příprava na vyučování. To je hlavní důvod, proč sem děvčata a chlapci přišli.Přišli studovat. Ale já to trochu pozměním. Hlavně u prvních ročníků je pro mnoho děvčat těžké odloučení od rodiny, změna prostředí, nový kolektiv. A my se snažíme, vždy když je třeba, být nablízku. Řešíme různé problémy – ať rodinné, školní, partnerské, tak i problémy mezi nimi. A na druhé straně se radujeme z jejich úspěchů, zážitků, zkrátka jsme tu pro ně. Potom se hodně zaměřujeme na vyučování. Píšeme ve skupinách diktáty, individuálně se věnujeme studijně slabším jedincům – vysvětlení látky, opakování, zkoušení. Nabízíme pomoc, která je v našich silách. A teprve potom je čas na mimoškolní aktivity. Děvčata a chlapci si mohou vybrat ze zájmových kroužků ten, který vyhovuje jejich zájmům. Kroužky vedou vychovatelky DM a jsou všestranně zaměřené – např. na sport, tanec, ruční práce, rozvoj vědomostí, poznávací. Během školního roku pořádáme několik celointernátních akcí, při kterých se všichni odreagujeme, pobavíme a vzájemně více poznáme.

Už léta působíte v tanečním souboru Libín, kde berete sílu a hlavně nápady na nová vystoupení před publikem? Pomáhá vám někdo s choreografií lidových tanců, odkud čerpáte?

V souboru Libín působím 24 let jako tanečnice a od roku 2008 jako vedoucí. Když děláte něco, co vás baví a bez čeho si život nedokážete představit, tak ani sílu nepotřebujete. To jde samo. Nápady na vystoupení? Stále čerpám a využívám nápady manželů Hattanových. Oni byli ti, kteří mě vtáhli do folkloru a já jim za to děkuji. Na všechny tance, které tancujeme, vymysleli choreografie oni. Letos mám v plánu nacvičit své první pásmo lidových písní a tanců. Mám k dispozici mnoho materiálů, ze kterých se dá čerpat spousta tanečních variant.

Máte nějaký sen, který byste si chtěla v nejbližší době splnit, a to jak ve své profesi, tak i v tancování ve folklorním souboru Libín?

Vzhledem k tomu, že mám poprvé třídu, kterou vedu od 1. ročníku až do současného 4. ročníku, tak mým snem a přáním v profesi třídní vychovatelky je, aby všichni úspěšně zvládli maturitu a vykročili tou správnou nohou vstříc novému životu. V profesi vedoucí vychovatelky je mým snem a přáním, aby bylo hodně zájemců a zájemkyň o naši školu a ubytování na DM a aby mezi námi všemi vládla vzájemná spokojenost a pohoda. A jako vedoucí folklorního souboru Libín mám sen a přání, aby rostl zájem a vztah mladých lidí ke zpěvu, tanci a folkloru vůbec.

Co se vám na vaší práci líbí a co byste z ní nejraději vyřadila?

Jsem spokojená mezi mladými lidmi. Líbí se mi stálý kontakt s nimi. Někdy si říkám, že v téhle práci se nedá zestárnout. Bohužel je to jinak. Přijdou vykulené děti do 1. ročníku a než se nadějete, uplynou 4 roky a odcházejí dospělí lidé. V téhle práci mohu uplatnit všechny svoje zájmy, zkušenosti a stále poznávám nové mladé osobnosti. Co bych vyřadila? To je těžká otázka. K mé práci patří příjemné i nepříjemné věci. Občas řešíme zbytečné problémy, ale i to k téhle práci patří. Možná bych vyřadila vypisování některé dokumentace, ale je povinná, takže s tím nemohu nic udělat.

Petra Kišová:
Narodila se v roce 1972 v Prachaticích, kde vystudovala Střední pedagogickou školu. Pak nastoupila do školní družiny ve Vitějovicích. Od roku 1991 pracuje v domově mládeže SPgŠ. Nyní je vedoucí vychovatelkou. Je vdaná a má tři děti.