Můžete představit všechna zařízení Portusu?
Jen drobná oprava, naše organizace se jmenuje Občanské sdružení Portus Prachatice. V současné době je o.s. Portus Prachatice zřizovatelem pěti různých zařízení, která se věnují zejména dětem, mládeži a jejich blízkým.
Konkrétně se tedy jedná o:
Mateřské centrum Sluníčko, které nabízí dětem od 0 do 5 let a jejich blízkým nejrozličnější aktivity nejen v rámci pravidelných programů, ale rovněž pomocí různých jednorázových aktivit. Součástí Sluníčka je i hlídání dětí.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Céčko, jenž se věnuje dětem v rozmezí 6 až 15 let. Céčko je bezpečným prostorem, kde mají děti možnost si nejen zahrát nejrůznější hry, ale zároveň řešit s pracovníky otázky, které je zajímají, nebo těžkosti, které je trápí. Hojně využívána je stejně tak možnost doučování s pracovníky Céčka.
Primární prevence Phénix je certifikované zařízení MŠMT (a musím podotknout, že první v Jižních Čechách), jehož náplní je realizace besed na témata, o kterých se běžně žáci a studenti nemají možnost bavit s rodiči ani s učiteli. Jedná se tedy zejména o drogy, alkohol, šikanu, zneužívání nebo sexuální problematiku.
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež COOLna je místem pro všechny mladé lidi mezi 15 – 26 lety, kde je možné nejen trávit svůj volný čas místo „zevlování“ po ulicích nebo v barech, ale zároveň nabízí bezpečný prostor pro řešení nejrůznějších trápení, které mladý člověk neví, jak vyřešit.
A nově vzniklé Krizové centrum – Centrum pomoci rodině a dětem je zařízením, které je určeno všem obyvatelům Prachatic, kteří se ocitnou v situaci, se kterou si sami neví rady. V centru je poskytována především odborná terapeutická pomoc.

Jak byste Portus představil člověku, který o vás nikdy neslyšel?
Naše sdružení se věnuje především práci s dětmi, mládeží a osobami jim blízkými a naším cílem je zejména zabránit nebo omezit v maximální míře negativní společenské vlivy působící na naši cílovou skupinu.

Kde berete sílu stále zlepšovat a rozšiřovat služby?
Té síly už sice moc nezbývá, ale co můžu, tak to čerpám ze své rodiny a mínus dvouměsíčního syna, za což bych jim rád poděkoval.
Jak se těšíte na svého potomka a jak si představujete své otcovství?
Samozřejmě, že se těším moc, ale zároveň mám trochu obavy . . . Rozhodně se ale těším. Co se týče příprav, tak kromě vyrovnávání se s novou rolí otce jsem už koupil Samuelovi dvoje botičky NIKE a nesmírně se těším, až mu je budu moci obout. Jinak už máme díky mojí ženě přizpůsoben byt naší malé ratolesti a plnou skříň věciček.

Zbývá vám ještě čas na nějaké koníčky? Jaké máte a kolik času jim věnujete?
Bohužel, na koníčky mi moc času nezbývá, přesto si ale najdu čas na basket dvakrát v týdnu.

Máte nějaký sen jak v pracovním nebo soukromém životě, který byste si chtěl splnit?
Rozhodně to je teď bezproblémový porod mé ženy a i když to bude znít možná jako klišé, tak zdraví rodiny, které je teď pro mě asi nejaktuálnější.
A kdybych si mohl ještě něco přát, tak letos úspěšně dokončit Karlovu univerzitu, zatím to vypadá spíš na karambol.

Co by Vás potěšilo?
Opravdu by mě potěšilo, kdybych potkával míň arogantních a namyšlených lidí . . .

Příští úterý bude na otázky Júsufa Traore odpovídat učitelka ZŠ ve Vodňanské ulici a triatlonistka Šárka Grabmüllerová.