„Tento materiál vychází ze smutné správy pro sport, neboť oproti jiným rokům zde došlo ke krácení o dvě stě tisíc korun, což jsme ve sportovní komisi akceptovali a nějakým koeficientem příspěvky snížili,“ komentoval rozdělenou částku předseda sportovní komise Pavel Dvořák. Jak uvedla místostarostka Jaroslava Martanová, tato skutečnost by nemusela být zas tak špatná, je-li důvodem nižší využívání hracích automatů, což není až tak jisté.

Právě diskuse o etičnosti dotování nejenom sportu, ale například i kultury z peněz pocházejících z gemblerství v těchto dnech hýbe Vimperkem, který se stejně jako mnohá další města snaží nejenom počet hracích automatů výrazně snížit, ale získat i kontrolu nad videoterminály, nad kterými drží ruku ministerstvo financí a zisky s nich si také nárokuje.

Jestliže oddíl sportovní gymnastiky TJ Šumavan získal dvanáct tisíc, odbíjená i stolní tenis ze stejné tělovýchovné jednoty se museli smířit s částkou o čtyři tisíce nižší. Mnohem lépe jsou na tom fotbalisté, kteří si na svůj účet připíší sumu ve výši 128 tisíc, a hokejistům radnice nadělí dokonce ještě o osmdesát tisíc více. Předložený materiál byl pak bez připomínek schválen a k žádné změně již nedošlo.

Jaroslav Pulkrábek