Opět se v našem okrese našla celá řada vynikajících sportovců, která uspěla nejen na republikové, ale i mezinárodní úrovni. V tom obrovském množství výborných výkonů a výsledků by se však mohlo stát, že se na někoho zapomene, proto oslovujeme oddílové trenéry, aby pomohli vytvořit širší nominaci.
Jednotlivci musejí mít bez výjimky trvalé bydliště v okrese Prachatice a mohou být nominováni pouze v tom sportu, ve kterém patří kmenově do oddílu, který patří do našeho okresu. Mohou to být sportovci jak z individuálních sportů, tak i kolektivních. Při nominaci kolektivů se musí jednat o družstva, která patří do oddílů v našem okrese. V tomto směru se může jednat o družstva hrající dlouhodobé soutěže, ale například i kolektivy, které jsou sestaveny na jednorázovou akci. Pro nominaci do kategorií je rozhodující rok narození, do kategorie do 15 let mohou být nominováni sportovci ročníku narození 1995 a mladší.
Z návrhů pak do širší nominace zařadíme 25 jednotlivců a 10 kolektivů v jednotlivých kategoriích, proto navrhujte zodpovědně ty, kteří v končícím roce dosáhli těch nejvyšších výsledků.
Své návrhy zašlete na adresu vladimir.klima@denik.cz nejpozději do pátku 31. prosince 12 hodin.