Hospoda nebyla

„Jednalo se o to, že před časem nebylo ve Čkyni ani jedno pohostinství a prostor v areálu sportovního hřiště byl nevyužit. Ten byl zvětšen přístavbou a předělán tak, aby vyhovoval a mohl být využíván k pohostinské činnosti nejen při fotbalových zápasech, ale i pro místní obyvatele, a to každý den v týdnu,“ uvedl starosta obce Stanislav Chval.

Sportovní klub žádá již delší dobu o větší kabiny pro mužstva. Tím, že obec z prostoru zřídila hospodu, přišel klub o další možnost rozšíření sportovního zázemí, a to se jeho členům nelíbí. „Fotbalisté mají k dispozici celkem tři kabiny s nevyhovujícím sociálním zařízením. Pro mužstva a rozhodčí by chtěli o jednu víc,“ doplnil Stanislav Chval. Aby sportovcům vedení obce alespoň trochu vyhovělo, pořídilo buňku, která slouží jako kabina pro rozhodčí.

Nutná oprava

V tom, že stav této obecní budovy potřebuje velkou změnu, dává vedení obce sportovcům ústy starosty Chvala za pravdu, a proto hledá způsob, kde vzít finanční prostředky na samotnou realizaci projektu, aby byla spokojenost na všech stranách a k další takové stížnosti, kterou zastupitelé dostali na stůl, nemuselo vůbec dojít.

Peníze chybí

„V projektu, který jsme nechali vypracovat, samozřejmě s většími kabinami pro mužstva počítáme, měl by řešit také zázemí Sokola Čkyně,“ uvedl starosta obce Stanislav Chval se slovy, že na rekonstrukci tak velkého rozsahu musejí mít Čkyňští nejprve peníze.

„Dá se říci, že na celkovou rekonstrukci kabin včetně sociálního zařízení potřebujeme minimálně deset milionů korun,“ uvedl k finanční stránce čkyňský starosta. Obec prozatím takový obnos peněz nemá, bude proto sledovat programy či vypsané dotační tituly, ze kterých je možnost žádat o dotaci právě na celkovou rekonstrukci sportovní zařízení, a to samozřejmě s co nejnižší procentuelní spoluúčastí samotné obce.

„Ve chvíli, kdy bude vypsán dotační titul, o peníze na nové kabiny požádáme,“ řekl dále starosta.

Společná řeč

„Než řešit stížnost, důležitější a účinější je najít hned na začátku nějakého vzniklého problému společné východisko,“ shodují se starosta i provozovatel zařízení na hřišti. Projekt je připraven a zbývá to nejdůležitější, najít peníze.