Kvůli nim a následným penále totiž přijde o sokolovnu. Kvůli nezaplacené pohledávce zhruba ve výši 690 tisíc korun podal Český svaz tělesné výchovy návrh na exekuci majetku TJ již v roce 2008 k Okresnímu soudu v Prachaticích. Ten nařídil exekuci podle svých vykonavatelných rozsudků již v lednu 2009. Pověřený Exekutorský úřad Plzeň-sever nyní stanovil termín dražby na 19. května. Na současné finanční problémy zadělalo tělovýchovné jednotě ještě její minulé vedení, když se snažilo vybudovat lepší zázemí pro fotbalový oddíl. Jenomže stavbou fotbalových kabin v letech 2000 a 2001 uvrhlo TJ do dluhové pasti. Podle současného předsedy tělovýchovné jednoty Stanislava Tůmy dluh v roce 2003, kdy se ujal funkce, přesahoval dva miliony korun za kabiny, jejichž stavba stála více než milion korun. „Snažili jsme se to řešit ještě s tehdejšími zástupci ČSTV i Českomoravského fotbalového svazu. Absolvovali jsme spoustu jednání i v Praze. Jenomže pak se vyměnilo vedení v ČSTV i v ČMFS a nic z toho, co bylo dohodnuto, najednou neplatilo. Dnes už jiná cesta k vyřešení než exekuce a dražba neexistuje,“ uvědomuje si Stanislav Tůma. Fotbalové kabiny, které stojí na začátku problémů, se navíc podařilo zkolaudovat až s přispěním obce Lenora teprve v loňském roce. Doteď ale nejsou zapsány v katastru nemovitostí V nezávidění hodné situaci je nyní Tělovýchovná jednota Křišťál Lenora. Kvůli dluhu vůči ČSTV přijde o sokolovnu, stavební parcelu a související pozemky, které se budou v polovině května dražit v Plzni. Situaci se snažilo řešit v minulosti i zastupitelstvo, ale konečný dluh dospěl do takové výše, že je pro rozpočet obce nemožné pohledávku za TJ zaplatit a získat tak sokolovnu do svého majetku. O aktuálním stavu zatím zastupitelé oficiálně na svém jednání informováni nebyli. Dražební vyhláška se objevila oficiálně na webových stránkách obce Lenora teprve toto pondělí. „Zatím jsme věděli jen to, že exekuce bude, ale neznali jsme termín ani přesnější částky. Určitě se kvůli tomu sejdeme, abychom si řekli, zda vůbec do dražby budeme moci jít, případně v jaké výši. Každopádně současná cena je pro obec příliš vysoká,“ konstatovala starostka Lenory Jaroslava Krnáková. „I když je to hodně nepříjemné, alespoň už snad budeme definitivně vědět, na čem jsme a podle toho se budeme rozhodovat, co dál,“ uvedla starostka k aktuální situaci kolem dluhů TJ Křišťál Lenora a osudu sokolovny. Podle jejích slov bude záležet na tom, jak dražba dopadne, případně, kdo nemovitosti vydraží, pakliže ji vydraží. „Pokud ne, mělo by být další kolo a uvidíme, jestli se pak do dražby obec Lenora zapojí. Kdyby se nám podařilo sokolovnu získat za rozumné peníze, budeme shánět prostředky na její rekonstrukci. V opačném případě budeme připravovat náhradní plán, když by sokolovnu získal někdo jiný,“ doplnila Krnáková. Je otázkou zda se prodejem tohoto majetku vůbec podaří uspokojit veškeré pohledávky. „Jsou tam úroky, výkon soudního exekutora, soudní poplatky, a to nejsou ještě všechny pohledávky. Je jasné, že včasné neřešení problémů se hodně prodraží. Na druhou stranu jsem ráda, že se začne konečně něco dít, protože se sokolovnou byly v poslední době spíše problémy. Více nefungovala, podmínky jsou velmi nevyhovující. Pro obec je dobré, že skončí nejistota. Takže čekáme na výsledek dražby, podle toho se zařídíme dál,“ uzavřela Jaroslava Krnáková. Dluhy kvůli fotbalovým kabinám neovlivnily jen finanční zázemí tělovýchovné jednoty, ale prakticky veškerou činnost. „Řekl bych, že tělovýchova jako taková prakticky nefunguje. Od chvíle, kdy vznikl problém s fotbalovými kabinami, od toho zatím všichni dávají ruce pryč. Nějaká schůze byla naposledy někdy v roce 2005. Kabiny se podařilo zkolaudovat až v loňském roce, i když celou dobu fungovaly. Proto také nejsou součástí exekuce. Pod hlavičkou TJ Křišťál Lenora fungují oddíly dnes už spíše jen papírově a veškerou činnost dělají a financují si samostatně,“ uvedl místostarosta Lenory Antonín Chrapan. Fakt, že tělovýchova v Lenoře je v troskách, připustil i současný předseda TJ Křišťál Lenora Stanislav Tůma. „Chtěl jsem to už dávno položit, ale nikdo to nechce převzít. Všichni tuší, že je konec a nikdo se už moc nechce angažovat,“ přiznává Stanislav Tůma, který nyní drží v ruce pověstného Černého Petra. Do funkce předsedy se dostal na přelomu let 2002/2003. „V té době jsem vedl docela úspěšně fotbalový oddíl mládeže. Doteď z mých bývalých svěřenců hraje aktivně fotbal asi třináct kluků,“ vzpomíná Stanislav Tůma na lepší časy. Nicméně již v té době začaly být vážné problémy s financováním tělovýchovy právě kvůli kabinám na fotbalovém hřišti, které byly dokončeny v letech 2000 až 2001. „Když jsem nastoupil do funkce, byl dluh dva a půl milionu. Stavba kabin stála přes milion korun. Vybojovali jsme to, že se podařilo stlačit dluh za stavbu fotbalových kabin na zhruba milion korun, tedy necelých sedm set tisíc ČSTV a přibližně tři sta tisíc dodavateli stavby. Když jsem nastupoval do funkce, bylo řečeno, že existuje písemná dohoda s ČMFS, že pohledávku ČSTV uhradí. Jenomže tenhle dokument z jednání se zástupci ČSTV, ČMFS, tělovýchovné jednoty i obce se ztratil. Pak přišly v roce 2002 povodně a bylo řečeno, že v tu chvíli není možné slíbené peníze dát do Lenory, ale že jsou třeba na opravy poničených sportovišť. Pak se vyměnili činovníci, peníze nebyly a najednou se už k dohodě nikdo nechce znát,“ krčí Stanislav Tůma jen bezmocně rameny. Fotbalové kabiny patří tělovýchovné jednotě, přesto nejsou součástí exekuce, i když kvůli nim celá věc vznikla. Kabiny jsou sice po skoro deseti letech po dokončení už zkolaudované, nicméně v katastrální mapě ani na listu vlastnictví TJ je nenajdete. Důvodem jsou opět peníze, tentokrát za zaměření, které ovšem tělovýchovná jednota nemá. O tom, co bude s Tělovýchovnou jednotou Křišťál Lenora, lze jen spekulovat. „Od února jsme s výborem připravovali valnou hromadu, kde jsme chtěli aktuální situaci probrat. Měla být začátkem dubna, ale lidé se nesešli, takže se nekonala,“ řekl předseda TJ a jeho slova jen dokládají faktický stav. „Snad se ještě dožiji toho, že tělovýchova v Lenoře přece jen začne zase normálně fungovat,“ přál by si Stanislav Tůma.