„Svaz obcí projednal vypjatou situaci na Šumavě. Vyjádřil se negativně ke snahám části členů vědecké sekce Rady NPŠ blokovat přijetí Návštěvního řádu dohodnutého mezi Správou a regionem,“ uvádějí v tiskovém prohlášení. Podle něho obce i přes zrušené jednání Rady NPŠ našly po dohodě s ředitelem NPŠ Františkem Krejčím společnou cestu k přijetí návštěvního řádu, který zabezpečí zpřístupnění území národního parku obyvatelům, turistům, a to jak pěším, cyklistům, tak i vodákům.
„Dohodnuté závěry budeme bedlivě sledovat“, řekl po jednání svazu obcí jeho předseda Jiří Hůlka.


Reakce předsedy vědecké sekce:

Vědecká sekce vždy podporovala snahu o to, aby splouváni bylo možné za podmínky, že budou respektovány limity ochrany přírody, v tomto případě naturové posouzeni vlivu splouvání na perlorodku v Teplé Vltavě. Toto posouzeni je ze zákona povinné, a jeho výsledky jsou závazné. Poslední návrh návštěvního řádu tyto limity nerespektoval a to, že tato neakceptovatelná hranice byla dohodnuta mezi Správou a obcemi, nic nemění na tom, že naturové limity platí. Dohoda Správy a obcí nemůže porušovat legislativní předpisy ochrany přírody.
Variantu repsektujicí naturové posouzeni Vědecká sekce Rady parku podpoří a vždy tento postoj veřejně deklarovala.

Jakub Hruška
předseda Vědecké sekce Rady NPŠ