Stanovisko Jana Stráského ke kontroverznímu projednávání návrhu nového Návštěvního řádu je v souladu s názory ostatních starostů šumavských obcí. „V žádném případě nebudu souhlasit s platností rady,“ potvrdil včera Deníku Stráský s tím, že nyní je na řediteli Správy, jak se k celé záležitosti postaví. „Dohodli jsme se, že si necháme lhůtu přes víkend, aby se pan ředitel rozmyslel, zda se k mému stanovisku připojí, nebo nikoli,“ dodal předseda Rady.

„Pokud se pondělní jednání Rady zruší, nevznikne tak žádný rozpor, který by ministr životního prostředí řešil. V takovém případě se může stát, že podle některých právních výkladů by od prvního května neplatil žádný návštěvní řád,“ upozornil Stráský.
Aby mohl být schválen nový návštěvní řád v nějaké podobě, muselo by do konce února dojít mezi Správou a Radou při jeho projednávání k rozporu, nebo by musel být schválen. „Když nenastane ani jedna z variant do konce února, pak je podle vyjádření právníků více než nepravděpodobné, že by se návštěvní řád stihl k prvnímu květnu schválit,“ dodal.

„Na to, zda byla Rada usnášeníschopná, nebo ne, jsem se ptal předsedy Rady i já, protože je to můj poradní orgán a předseda jednání řídí. Možná dojde i na zkvalitnění jednacího řádu, ale na tom se budeme s předsedou domlouvat v pondělí,“ uvedl k včerejší schůzce s Janem Stráským František Krejčí.

„Spolu s předsedou jsme připravili postup k projednávání návštěvního řádu, ale ten chci nejprve sdělit v následujících dvou dnech předsedům mikroregionů a předsedkyni regionální sekce Rady. Hlavním sdělením ale je, že jednání budou i nadále pokračovat nad předloženou variantou, kterou v pondělí projednávala Rada,“ upozornil ředitel Správy Krejčí.

Rozhodnout o podobě návštěvního řádu tady, je pro něho vždycky příjemnější variantou, než aby o podobě návštěvního řádu muselo rozhodovat ministerstvo.

Vyřadit splouvání Teplé Vltavy z projednávání návštěvního řádu byl podle Krejčího první návrh ve výkonném výboru, který byl zamítnut a nebyl doporučen jako rozumný. „Znamenalo by to totiž, že by nebylo žádné splouvání na Vltavě od května. Po lednovém výkonném výboru jsme jednali s ministerstvem, abychom dohodli alespoň nějaké splouvání pro období květen až červen. Proto se navrhla varianta, která nebude při dostatku vody v květnu, jako tomu bylo v loňském roce, problém. Hlavní rozdíl byl ve druhé polovině června. Jsou to prostě věci, které je potřeba dál projednávat, aby se společně našlo to nej řešení. Pokud by se to podařilo, mohli bychom ještě do konce února svolat další jednání Rady a dali na vědomí ministerstvu, že jsme se dohodli a není potřeba, aby nám do postupu zasahovalo,“ nastínil možnost František Krejčí.

Za ideální ředitel Správy považuje, pokud by se podařilo do konce února sejít a dohodnout se na nějakém řešení. „O jiné variantě zatím neuvažuji,“ uzavřel Krejčí.