„Protože původní čistička byla v nevyhovujícím stavu, v loňském roce jsme přistoupili ke stavbě čističky nové. Z velké části jsme potřebné náklady uhradili z dotace, která se pohybovala okolo jedenácti milionu korun,“ komentoval starosta Jaroslav Pubal s tím, že celkové náklady na rekonstrukci čistírny odpadních vod vyšly přibližně na patnáct milionů korun.
Podle jeho slov je tak v plánu na letošní rok dokončit drobné úpravy, a to hlavně venkovních prostorů. „Hned, jak se zlepší klimatické podmínky, chceme s úpravami začít. Pokud vše dobře dopadne, v letních měsících bude rekonstrukce dokončená,“ upřesnil starosta a dodal, že otevření čističky tak bude v obci malá slavnost.