Radnice nebyla s některými pracemi spokojena. Objevilo se totiž několik nedostatků, a tak město podalo na firmu žalobu. Na posledním zasedání zastupitelstva však jeho členové projednávali návrh na vzetí žaloby zpět respektive soudního sporu. Ten byl také nakonec schválen.
„Měl jsme jednání s vedením firmy a také s naším právním zástupcem a ten nám doporučil, abychom sjednali se společností smír,“ sdělila starostka Martina Pospíšilová.
Ta dále doplnila, že soudní spory se mohou táhnout velmi dlouho a nakonec ani nemusí vlastně město se svou žalobou uspět.
Navíc vše stojí nejen čas, ale také mnoho peněz.
Proti návrhu na smír se postavili zastupitelé Radek Mrkvička a František Krátký, kteří nakonec také hlasovali proti.
Ostatní zastupitelé návrh schválili, ale nakonec s dodatkem. Ten zní tak, že město stáhne svou žalobu, pokud firma provede opravné práce na Městském úřadu ve Volarech podle předloženého návrhu.
Vše je tak zřejmě v současné době na dobré cestě