Každým rokem je dalším spoluorganizátorem jiná nezisková organizace, pro rok 2010 je to Krebul, o. s. Kampaň nese vždy jiný, ale obsahově stejný, název. Pět dní pro neziskový sektor v Prachaticích aneb 30 hodin v 5 dnech v roce 2006, Říjen – měsíc pro neziskový sektor v Prachaticích v roce 2009, letos 5 + 5 Dní pro neziskový sektor v Prachaticích.

Chcete–li z mnoha možných důvodů získat podrobné informace, aktuality a zprávy ze sociální oblasti v našem městě, regionu, které v sobě zahrnují širokou škálu sociální a zdravotní pomoci, navštivte naše webové stránky města: www.prachatice.cz/socialni oblast. Ať již jste klienty pečovatelské služby, hospice, azylových domů, nebo obyvatelé domova pro seniory a dalších podobných zařízení, nebo potencionální klienti, či půjde jen o péči a služby o zdravotně postižené občany, o děti a mládež, rodiny, společensky ohrožené spoluobčany, o základní a odborné sociální poradenství, krizovou pomoc, nebo provoz kontaktního, mateřského či nízkoprahového centra.

Máme zájem vás seznámit s dalšími informacemi ze sociální a zdravotní oblasti a s odkazy na nejdůležitější subjekty nejen na internetu, v tisku, ale i osobně, např. v rámci představované akce 5 + 5 dní pro neziskový sektor v Prachaticích.
Do nepříznivé životní situace se může dostat každý z nás. Odpověď na otázku, jak takové situace řešit, naleznete u těch nejpovolanějších přímo v zařízeních a institucích, nebo i na našich stránkách, kde vás odkazy dovedou na stránky organizací, které se danými tématy zabývají. Věřím, že pro vás budou tyto informace užitečným zdrojem.

Uvítáme vaše nápady, připomínky a náměty pro další práci. Smyslem této akce je dát prostor těm organizacím, které mají o prezentaci zájem jak ve formě neživé, tak živě. Neživé znamená výstavy, ukázky z činnosti, prodeje, živá prezentace – vystoupení, interaktivní zapojení.

Během předcházejících let se v rámci programu v kampaních objevila např. hudební skupina VEGA z ÚSP Skalice, Lenka Jágerová z Klubu zdravotně postižených Prachatice, klienti STROOM Dub u Prachatic, taneční seskupení o. s. Lungo Drom Prachatice, Marie a Jarmila Šímovy, hudební seskupení The Tap Thap z Jedličkova ústavu v Praze, děti ze speciální školy.

Konaly se výstavy kompenzačních a protetických pomůcek s vystavovateli pro seniory a osoby se zdravotním postižením např. MEYRA, knih z Městské knihovny Prachatice se sociálně zdravotní tématikou. Proběhly přednášky na různé téma: Daňový kalkulátor, Sociální a zdravotní služby Prachaticka, Vzdělávání osob se zdravotním postižením. Uskutečnily se i ukázky vodících psů ze Střediska pro výcvik psů Praha, závody v plavání a psaní v bodovém písmu, byl zařazen kurz odezírání pro sluchově postižené apod.

Chceme široké veřejnosti ukázat, že sociální a doprovodné služby v Prachaticích jsou kvalitní, pomáhají mnoha lidem, zachovávají lidskou důstojnost a soběstačnost, zkvalitňují náš život.

I letos nabízíme: Možnost prezentovat činnost své organizace, instituce na nástěnkách umístěných ve sklepích Staré radnice v Prachaticích po celý týden od 4. – 8. října. Občanům prohlídku výstavy jak prezentací, tak prodejních i neprodejních výstavu výrobků. Stejně tak ve Staré radnici si lze prohlédnout fotografie z minulých kampaní.

Pro odbornou veřejnost je připravena konference na téma Spolková činnost v neziskovém sektoru a představení knihy Pečovatelská služby zástupci APSS v ČR prezidentem asociace panem Horeckým a Andreou Tajanovskou. Konference proběhne v Radničním sále Staré radnice v úterý 5. října od 9.30 hodin.
Prostor k zahájení kampaně je připraven na arkádách Staré radnice 4. října v 9 hodin, který bude spojen s aktivitami Městské knihovny – Týdne knihoven – čtení na rekord, přijďte, podpořte a přesvědčte se.

Dále lze prezentovat svou organizaci osobně v Městském divadle v Prachaticích ve čtvrtek 7. října při koncertu Vidíme srdcem od 18 hodin.
Beseda trénování paměti v Radničním sále Staré radnice od 10 hodin pro veřejnost a studenty a od 10 hodin také v Komunitním centru zdravotně postižených a seniorů v SNP 559 soutěž v psaní a čtení bodového písma.

Dny otevřených dveří v rámci Týdne sociálních služeb v ČR mají všechny organizace poskytující sociální služby.

O výsledcích kampaně budou informováni zastupitelé města, občané prostřednictvím všech dostupných médií.

Organizace se mohou zúčastnit vysílání v Českém rozhlase a místní kabelové televizi po skončení kampaně na prachatické radnici.

Připraveny jsou další doprovodné aktivity přímo pro cílové skupiny, jako jsou kurz odezírání, plavání pro děti se zdravotním postižením, Hudební podzim pro seniory a zdravotně postižené, Portusácký den, cvičení jógy ve Středisku Jógy v denním životě, zájezd, workshop fotografie, literární kavárna v domově seniorů, vyhodnocení soutěže Kvetoucí město, kvetoucí Prachatice, výstav Má vlast v ZŠ Národní před kinem, výstava Šťastné stáří očima dětí v domově seniorů.

Celá kampaň (včetně vašich prezentací) bude zpracována na DVD, která budou k prodeji.

Pro radost a pobavení, ale i získání nových informací Vám nabízíme letos jako novinku omalovánky z oblasti sociální tématiky. V Prachaticích je provozována široká škála sociální a zdravotní pomoci. Různými zajímavými formami máme zájem občanům a dětem je srozumitelně přiblížit.