V současné době se však na některých z nich podepsal zub času, kdy jsou jejich značné části ztroucnivělé či uhnilé. „Dvě sochy u školy jsou ve velmi špatném stavu a myslím, že už je ani nelze nijak opravit. Mělo by se s nimi něco udělat,“ konstatoval dosavadní ředitel školy Jaroslav Šiman.
Sochy budou zřejmě odstraněny. „Tato díla jsou v majetku města a máme je vedené v inventáři. Cena jedné sochy je odhadnuta přibližně na dvě stě tisíc. Můžeme postupovat tak, že sochy vyřadíme z majetku města a odstraníme je z místa. Některé jsou v takovém stavu, že už nesplňují svůj účel a mohly by také někoho ohrozit,“ vysvětlila volarská starostka Martina Pospíšilová s tím, že je zde ještě jedna možnost. Město by se mohlo pokusit najít nějakého člověka, který by sochy opravil.