Na posledním říjnovém zasedání zastupitelstva obce byl opětovně nastolen problém přemístění sochy Karla Klostermanna, která je v majetku obce, umístěné na Javorníku. Vacovští chtějí sochu umístit ze současného soukromého pozemku na vhodnější a důstojnější místo před oslavami.