1. Odborné sociální poradenství: Specifické poradenství pro sluchově postižené SNN v ČR (SNP 559, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR. Kontakty: 388 317 016, davidova.vera@ e-mail.cz, www.snncr.cz

2. Odborné sociální poradenství: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje pracoviště Prachatice (SNP 559, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: Centrum pro zdravotně postižené Jihočeského kraje. Kontakty: 388 316 009, czpjkpt@tiscali.cz

3. Pečovatelská služba: Charitní pečovatelská služba - Prachatice (Krátká 125/18, Vimperk II, 385 01 Vimperk). Poskytovatel: Oblastní charita Vimperk. Kontakty: 731 402 992, info@fch-vimperk.cz, www.fch-vimperk.cz

4. Domov pro seniory: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice (Bavorská 936, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: Domov seniorů Mistra Křišťana Prachatice. Kontakty: 388 306 121. domov@domovseniorupt.cz, www.domovseniorupt.cz

5. Azylový dům: Charitní domov sv. Dominika Savia pro matky s dětmi. (Slunečná 1135, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: Farní charita Prachatice. Kontakty: 388 310 274, azyl@raz-dva.cz, www.prachatice.charita.cz

6. Poradenství: Městský úřad Prachatice, odbor sociálních věcí (Velké náměstí 3, 383 01 Prachatice I). Poskytovatel: Město Prachatice, Městský úřad Prachatice. Kontakty: 388 607 111, www.prachatice.czzdravemesto@prachatice.cz, kpss@prachatice.cz

7. A) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: COOLna (Zlatá stezka 145, Prachatice II, 383 01 Prachatice)

B) Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež: CÉČKO (Národní 1018, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: o.s. Portus Prachatice.
Kontakty: 732 533 909, coolna@portusprachatice.cz, www.portusprachatice.cz, cecko@portusprachatice.cz

C) Odborné sociální poradenství: Krizové centrum - Centrum pomoci rodině a dětem (Družstevní 92, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: o. s. Portus Prachatice.Kontakty: 732 533 909, portus@portusprachatice.cz, www.portusprachatice.cz

D) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi: Rodinka (Družstevní 92, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: o. s. Portus Prachatice. Kontakty: 722 928 192, portus@portusprachatice.cz, www.portusprachatice.cz

8. Odborné sociální poradenství: Občanská poradna Prachatice (Zlatá stezka 145, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: KREBUL, o. s. Kontakty: 388 424 196, 723 123 093, oskrebul@centrum.cz www.oskrebul.cz

9. A) Odlehčovací služby: Hospic sv. Jana N. Neumanna (Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna. Kontakty: 388 311 726, socialni@hospicpt.cz www.hospicpt.cz

B) Odborné sociální poradenství: Poradna - Hospic sv. Jana N. Neumanna (Neumannova 144, Prachatice I, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: Hospic sv. Jana N. Neumanna.Kontakty: 731 604 432, vzdelavani@hospicpt.cz www.hospicpt.cz

10. Kontaktní centra: Kontaktní centrum (Primátorská 76, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: o. s. Prevent , Strakonice. Kontakty: 388 310 147, kacko.prachatice@os-prevent.cz

11. Terénní programy: Most Naděje (Vodňanská 7, Prachatice II, 383 01 Prachatice). Poskytovatel: Farní charita Prachatice. Kontakty: 388 328 226, mostnadeje@seznam.cz, www.prachatice.charita.cz