„Zatím máme přibližně šest desítek přihlášených, kterým již sms rozesíláme,“ sdělila starostka Martina Pospíšilová. Lze předpokládat, že počet zájemců postupem času ještě vzroste. Město tímto způsobem opět rozšířilo služby pro své obyvatele.

„Pomocí krátkých textových zpráv jsme zatím informovali například o konání Volarských slavností dřeva, které jsou o tomto víkendu. Dále například o lékařské péči a podobně,“ pokračovala Martina Pospíšilová. Ta zároveň doplnila, že zprávy jsou připraveny také pro podání varovné sms. „Tuto možnost jsme naštěstí zatím nemuseli využít, ale i na to je tato služba určena,“ potvrdila starostka.

Zasílání sms z radnice je zdarma a pro každého z místních občanů to může být zajímavý zdroj informací. Každý, kdo by měl o zasílání sms zájem, se může přihlásit na městském úřadě, kde nahlásí potřebné údaje.