Lidé, kteří budou chtít, mohou dostávat formou SMS důležité informace o dění ve městě a dalších událostech. Taková služba může být důležitá například při nějaké přírodní pohromě.
Rada města rozhodla objednat službu zasílání krátkých textových zpráv občanům, kteří je začnou dostávat již o letních prázdninách. „Každý, kdo bude mít zájem, si může zažádat na podatelně městského úřadu o zasílání zpráv na mobilní telefon,“ sdělila starostka Martina Pospíšilová. Zprávy začne radnice rozesílat ihned po uzavření smlouvy s operátorem. Pak již stačí občanům vyplnit přihlášku.
Důležitou informací je, že zasílání zpráv nebude stát občany ani korunu. „Posílání zpráv bude platit město. Začneme například se zasláním zprávy o odpojení elektřiny, jednání zastupitelstva či pozvánky na nějakou kulturní akci města,“ řekla dále Martina Pospíšilová. Postupem času se bude počet zpráv rozšiřovat a město vytvoří určité okruhy. Každý si pak bude moci vybrat, o jaké informace bude mít zájem. „Samozřejmě zájemcům můžeme i v tu chvíli zasílat stále všechny zprávy,“ doplnila starostka.