Bezradnost a rozpaky provázely v úterý jednání husineckých zastupitelů, když se dostali k bodu ukončení mandátní smlouvy s firmou BSK–West Group, a. s. Ta totiž v záměru předběhla město a sama k prvnímu březnu smlouvu vypověděla.
Zastupitelům tak nezbylo, než novou situaci vzít pouze na vědomí. Přesto ale jednání kolem mandátní smlouvy nepostrádalo na dramatičnosti a věcnost vzala za své s výčitkami a vzájemným osočováním, kdo za vzniklou situaci může. Z nečinnosti a liknavého přístupu vůči firmě BSK–West Group opakovaně obvinil vedení města zastupitel Jaroslav Neužil.
Ten shrnul v několika bodech připomínky a nedostatky, které poslední zhruba dva roky byly vůči firmě na jednání zastupitelstva vzneseny. „Co jste s tím udělali,“ ptal se Neužil a upozorňoval na změnu v zápisu obchodního rejstříku, špatnou komunikaci s firmou a na zkušenosti z jiných obcí. Jak zdůraznil, všechny tyto informace měl starosta Klesner k dispozici a přesto situaci neřešil. „V červnu loňského roku jsme napadli mandátní smlouvu a upozornili jsme vás, že u firmy BSK–West došlo ke změnám, o kterých, jak jste potvrdili, jste vůbec nevěděli. Přesto nás místostarostka ujistila, že k žádným změnám nedošlo a že firma pracuje dál,“ uvedl Jaroslav Neužil. Podle jeho slov došlo ke změnám v obchodním rejstříku již v polovině června roku 2008 a do Husince byla změna doručena teprve 15. června následujícího roku. „Jak vysvětlíte, že se tu za tři dny po jednání objeví zástupce firmy pan Dostal s dodatkem ke smlouvě,“ ptal se dále Neužil.
„Nejsme povinni kontrolovat smlouvy, jestli se každý měsíc změní název. Je to povinnost firmy, aby nám to dala vědět,“ odpověděla místostarostka Vlasta Kalinová.
Vedle dalších výtek na adresu vedení radnice a radních se Jaroslav Neužil pustil i do samotné mandátní smlouvy. Ta měla být podle jeho slov i podle názoru zastupitele Petra Tesárka vypovězena již dávno, nehledě na fakt, že již před jejím podpisem upozorňovala opozice na její nevýhodnost směrem k městu. Navíc jejím podpisem bez vypsání výběrového řízení byl podle Neužila ze strany vedení města porušen zákon o zadávání veřejných zakázek.
Na obhajobu mandátní smlouvy i firmy BSK–West Group, a. s., vystoupili při jednání pouze místostarostka Vlasta Kalinová a zastupitel Josef Frnka s tím, že firma celé období pracovala a o výsledcích radu města průběžně informovala. Jejím úkolem bylo podle Frnky pouze shánění dotací z evropských fondů.
„Já nevím, jaké má firma problémy a jestli někomu něco vyrábí nebo projektuje. Pro nás zařizovala jenom dotace z fondů, a to dělala celé tři roky,“ hájil společnost Frnka. Současně se pozastavil nad tím, že když podle slov některých zastupitelů firma nic nedělala a nedělá, proč je tedy v usnesení požadováno, že se jí má zakázat další práce.