Vimperští radní se proto rozhodli, že pokud se má město do fasády pustit, potřebuje k tomu na její zainvestování dotaci. Proto pověřili odbor investic a údržby přípravou projektu, a to až do fáze podání projektové žádosti. Projekt chce město podat do Operačního programu Životního prostředí.