„Přišlo více dětí, než jsme čekali, ale není to nic, s čím bychom si nedokázali poradit. Konkrétně je to tak, že do odloučeného pracoviště v Krumlovské ulici se přihlásilo o šestnáct dětí více, než je kapacita, na Skalku o dvanáct více a do České o třiadvacet více, než jsou kapacity těchto pracovišť. Na druhou stranu není naplněna kapacita pracoviště v Zahradní ulici, kde stále ještě zbývá šestnáct volných míst,“ přibližovala situaci ředitelka školy Helena Turková Kubátová. Šestnáct z jednapadesáti dětí by tak mohlo nastoupit do školy v Zahradní ulici.

„V současné době je situace taková, že jsme rodičům nabídli místa v Zahradní, jinak se situace neřeší. Všechny tyto děti jsou totiž mladší tří let a tyto mladší děti se přijímají pouze výjimečně. Někteří rodiče tedy ještě nepůjdou do práce, nebo si domluví nějaké jiné hlídání, a ti, kteří budou mít zájem, mohou chodit do Zahradní, dokud nebude její kapacita naplněna. Žádné rozšiřování kapacit ostatních škol se rozhodně neplánuje, ani jsme nijak nejednali s městem, protože podle mého názoru je situace zvládnutá,“ doplnila ředitelka mateřské školy.

Je tedy jasné, že odloučená pracoviště mateřské školy v České ulici, Krumlovské ulici a na Skalce se v nadcházejícím školním roce s nedostatkem dětí rozhodně potýkat nebudou. Každá z těchto škol má totiž více zájemců, než je schopna pojmout ve svých kapacitách. Naopak škola v Zahradní ulici má zájemců nedostatek, a bylo tomu tak i začátkem nynějšího školního roku.

„Zatímco ostatní školy měly i loňské září ihned plno, Zahradní škola se zaplnila až v letošním březnu. O důvodech se dá jen spekulovat, podle mého názoru to bude více vlivů najednou,“ tvrdila ředitelka Helena Turková Kubátová.

Podobný názor má i vedoucí učitelka odloučeného pracoviště v Zahradní ulici Iva Ambrůzová, podle které je důvodů několik.

„Na prvním místě je asi rozsah naší spádové oblasti, která se dá se sídlištěm jen těžko srovnávat. Na sídlišti je nejvíce mladých rodin, které samozřejmě vyžadují, aby jejich dítě chodilo do školy co nejblíže. Je jasné, že pracoviště na Skalce a v České ulici se zaplní mnohem rychleji, než naše škola. Dalším problémem je pak parkování, protože městští strážníci jsou v tomto ohledu přísní a „botičkou“ odmění každého, kdo si před školou zaparkuje. A když chybí možnost parkování, je to pro rodiče samozřejmě nepříjemné,“ přibližovala Iva Ambrůzová s tím, že problém parkování se snaží mateřská škola řešit s městským úřadem i strážníky městské policie, v blízké době by se tak na prostranství před školou mohla objevit alespoň dvě místa k parkování.
„Myslím si, že dalším faktorem je to, že naše pracoviště je zapojeno do programu Podpora zdraví, a jedním z jeho pilířů jsou věkově smíšené třídy dětí. Někteří rodiče se toho mohou zaleknout, protože neví, co to obnáší. My se ale samozřejmě nebráníme ani tomu, aby se maminky přišly podívat před zápisem, aby viděly, jakým způsobem je vyučování vedeno. Žádný velký rozdíl oproti ostatním pracovištím to není, pracuje se podle stejného rámcově vzdělávacího programu, doprovodné akce jsou podobné těm v ostatních školách, podporuje se zdravý životní styl a nasazení učitelek je maximální. Jediný rozdíl je v tom, že ve třídách jsou různě staré děti, což by pro děti samotné mělo být ale přínosné,“ pokračovala dále učitelka.
Dále vysvětlovala, že cílem smíšených tříd je rychlejší zapojení dítěte do skupiny jiných dětí a jeho rychlejší rozvoj, stejně jako přebírání určité míry odpovědnosti starších dětí, učení soucítění, vzájemnosti a tolerance.

„Samozřejmě, někdo s tím bude souhlasit a někdo nebude. Snažíme se ale o osvětu, protože si myslím, že mnoho lidí stále neví, co tento způsob vedení dětí obnáší,“ doplnila učitelka Iva Ambrůzová.

„Já jsem si Zahradní školu právě kvůli tomuto programu vybrala, i když mám kamarádky, které děti dávaly jinam. Z mého pohledu ale program opravdu funguje a mám pocit, že se syn adaptoval rychleji. Do školky nastoupil už ve dvou a půl letech, protože jsem šla na mateřskou s dcerou a bylo dobré, že jsem se díky tomu mohla miminku více věnovat,“ uzavřela jedna z oslovených maminek Veronika Bubeníková.