Za neobyčejně zajímavé a poutavé výtvarné dopoledne, bychom chtěli touto cestou poděkovat pracovnicím Střediska ekologické výchovy Kašperské Hory.

Celkem pětadvacet dětí bylo celé dopoledne ponořeno do výtvarného tvoření, které bylo perfektně připraveno a vedeno. Nadšení dětí nad hotovými dílky nebralo konce.

Ubrouskovou technikou zdobené předměty, které si žáci vytvořili, věnují svým nejbližším jako vánoční dárky pod stromeček.

Práce tohoto střediska si vážíme a se žáky základní školy se těšíme na další zajímavá setkání.