Přestože se o sloučení obou stupňů diskutovalo ve veřejnosti již začátkem loňského roku a zaručené zprávy hovořily, že se chystá již na tento školní rok, ve skutečnosti se tento historický krok chystá až od následujícího školního roku. „Logicky vzato se z finančního hlediska nedivím, že ke sloučení dochází. Z počtu až 820 dětí, které v minulosti do volarské školy chodily, jich dnes máme kolem 340,“ pojmenovala asi nejzávažnější důvod pro sloučení starostka Volar Martina Pospíšilová za město, které je zřizovatelem základní školy.
Městu ale na druhou stranu problémy neubudou, spíše naopak. „Škola vrátí městu jednu budovu a tu musíme nějakým způsobem využít. Proto jsme rozhodli přestěhovat sem městskou knihovnu, která tak v přízemí získá lepší prostory. Do prvního patra bychom rádi přestěhovali Dům dětí a mládeže, který získá více místností pro svou činnost. Zbude nám tak ale volná budova bývalé radnice, ve které tyto organizace zatím působí. Ve strategickém plánu máme využít ji pro historický účel, což byla hospoda, možná malý pivovar, ale vše je o financích,“ dodala Pospíšilová. Jak přiznala, pokud by se měla rozhodnout za město, viděla by raději školu v obou budovách. „Jsme sice zřizovatelem, ale pro město sloučení výraznější provozní úsporu nepřinese. I nadále budeme muset zajistit provoz v obou budovách, pořád v nich budeme topit, pořád to bude město něco stát,“ dodala.
Jednoznačně pro sloučení je ředitel ZŠ Volary Petr Horálek. „Tento krok, jakkoli s sebou nese určité komplikace nyní, má do budoucna jednoznačně více kladů, než záporů. Za sebe mohu říci, že už se na to těším,“ tvrdí ředitel školy Petr Horálek

Co je pro jednoho přínos, může druhém způsobit komplikace. To platí i v případě sloučení obou stupňů Základní školy ve Volarech.
Zatímco ředitel školy Petr Horálek vidí především klady tohoto kroku, starostka města Martina Pospíšilová musí vnímat i druhou stranu mince. Tou bude hledání využití pro několik volných budov poté, co ke sloučení dojde.
Konečně spolu
„Z mého pohledu se na sloučení vyloženě těším, protože škola bude konečně, jak se říká, pod jednou střechou. Řada věcí bude možná dělat najednou. Obrovský přínos vidím v tom, že konečně budou všechny děti pohromadě, takže malé budou pohromadě s velkými. Žáci prvního stupně, když chtěli využít prostory tady, byli limitováni vzdáleností, učitelé museli počítat s hodinou navíc kvůli přesunu,“ shrnul pozitiva Petr Horálek, podle něhož by se navíc měl změnit vztah učitel a žák. „Jednodušší bude i suplování, vzájemně uvidí i pedagogové práci svých kolegů. Tohle všechno vidím jako ta nejzásadnější plus,“ doplnil.
Škola ušetří
Školu čeká po sloučení také úspora provozních nákladů. „Pokud jde o náklady například za vytápění, na prvním stupni máme ročně zhruba sedm set tisíc korun. Ty sloučením ušetříme. Trochu se navýší náklady na elektřinu, ale ušetříme jednoho pracovníka na úklid, školníka na prvním stupni a nebudeme muset dovážet obědy na první stupeň a využije se dostatečná kapacita kuchyně i jídelny, která byla stavěná na 750 dětí s tím, že původně měl být v areálu i jeden pavilon pro první stupeň, k čemuž ale už nikdy nedošlo,“ argumentoval ředitel školy, která by měla od září přivítat zhruba 350 žáků na obou stupních.
Další volný objekt
O úspoře nákladů, jak je vnímá Petr Horálek, ale nemůže příliš uvažovat vedení radnice. „Pro budovu prvního stupně už máme návrh jejího nového využití. Je ale třeba připomenout, že nám zůstane neobsazená nejen budova bývalé radnice po případném přestěhování městské knihovny a domu dětí a mládeže, ale také na ni navazující objekt bývalé diskotéky Monika, kterou bez toho, že budeme vědět, co s bývalou radnicí, zatím nechceme pronajímat,“ potvrdila starostka Martina Pospíšilová. I když se nabízí propojení obou budov a využití sálu v Monice, vyvstává další otázka, a to využití všech sálů ve městě. „Kromě sálu v Monice máme k dispozici Společenský sál v radnici a také sál v objektu kina. Na čtyřtisícové město mít tři sály považuji za přepych, zvláště když ani jeden není vlastně dokončený a všechny potřebují další investice,“ dodala Pospíšilová