„To by byla rozhodně výrazná podpora, i když bychom z našeho rozpočtu museli dofinancovat zbylou část, tedy přibližně sedm milionů korun v případě, že bude dotace skutečně poskytnuta,“ domnívá se starostka.

Už ve chvíli, kdy rada města předkládala zastupitelstvu ke schválení návrh rozpočtu pro letošní rok, obdrželo město šest milionů korun v rámci vyúčtování dotace z Regionálního operačního programu na výstavbu sportovního areálu a vybavení učeben základní školy novým nábytkem. „Stejně tak jsme museli předfinancovat opravu komunikace Česká a Příčná. V tomto případě čekáme teprve na výsledek kontroly financování, nicméně očekáváme, že se nám vrátí dalších jedenáct a půl milionu korun. To jsou peníze, které budeme moci využít na investice v letošním roce,“ vysvětlila k financování investiční akce do základní školy starostka Pospíšilová s tím, že se vlastně zpět do školy vrátí prostředky, které se městu vrátily z jiného projektu určeného právě pro toto školské zařízení.

V tuto chvíli začíná volarská radnice pracovat na výběrovém řízení na dodavatel stavby. „Hned potom chceme se zateplením a výměnou oken začít tak, aby od nového školního roku už žáci nastoupili do opravené budovy,“ přeje si starostka. V případě výběrového řízení na tuto akci zvolilo vedení volarské radnice řešení, kdy výběrové řízení připraví odborná firma. „Tu už jsme vybrali na základě poptávkového řízení. Jedná se o značně vysokou investiční částku, proto chceme výběr přenechat nezávislému subjektu,“ doplnila starostka.

Přestože se v minulosti uvažovalo v rámci rekonstrukce pavilonové budovy základní školy s možností osazení sedlovou střechou, nakonec od záměru město ustoupilo. „Dotační podmínky toto řešení neumožňovaly. Pokud bychom ji chtěli, museli bychom ji zaplatit z našeho rozpočtu. Podle předběžných rozpočtů by se sedlová střecha pohybovala kolem deseti milionů korun a na to bychom s naším rozpočtem nedosáhli. Proto zůstáváme pouze u opravy střechy a dále u zateplení a výměny oken a dveří. Nicméně škola i tak získá určitě zajímavější a především barevnější vzhled,“ uvedla Martina Pospíšilová.

Volarská radnice nepočítala ani s možností střechu pronajmout na výstavbu fotovoltaické elektrárny, jak to například zvažuje radnice ve Vimperku. „V současné době nebylo možné žádat o další dotační prostředky. Víme o podobných možnostech, ale vyloučili bychom se tím pádem z možnosti žádat o prostředky na snížení celkové energetické náročnosti a ty jsou pro nás v tuto chvíli prvořadé, protože do budoucna výrazně sníží náklady na provoz i bez sedlové střechy,“ upozornila starostka.

Získáním finanční podpory by ale město muselo splnit podmínku udržet pět let propočtené energetické úspory. „Po tuto dobu bychom byli povinni dokladovat poskytovateli dotace veškeré náklady na vytápění a následné úspory. Pokud bychom podmínky nedodrželi, museli bychom případnou dotaci vracet. Nenecháváme nic náhodě a máme vybránu firmu, která po celou dobu udržitelnosti projektu bude provádět jak kontrolu, tak dokumentaci pro státní fond,“ dodala Martina Pospíšilová.

Ze Státního fondu životního prostředí ČR se Volarští pokoušejí získat finanční podporu také na rekonstrukci a modernizaci sběrného dvora, protože bylo možné ucházet se o dotaci s maximálně třemi projekty.

„V tomto případě zatím neznáme závěr. Pokud ne v lednu, pak jistě začátkem února bychom ale již mohli znát výsledek. Trochu tajně doufám, že bychom mohli být úspěšní i v tomto případě. Celkově se jedná o částku zhruba deset milionů korun, přičemž by měla být o něco vyšší i procentuální spoluúčast státního fondu, tedy rámcově mezi osmdesáti až devadesáti procenty, pakliže ale projekt bude přijat a finančně podpořen,“ uzavřela starostka.