V novém školním roce byly podle pravidel, která určuje zákon, sloučeny hned tři třídy. Jedná se o druhou, šestou a sedmou třídu.

„V sedmé třídě je nyní třicet žáků, což odpovídá vyhlášce o základním vzdělávání. Pro druhou a šestou třídu jsme žádali o výjimku podle školského zákona. Jedná se o udělení výjimky v navýšení počtu žáků o čtyři děti. V šesté třídě je tak zapsáno čtyřiatřicet a v druhé dvaatřicet žáků,“ vysvětlila Lenka Králová.

Podle jejích slov tak není pravda, že třídy byly sloučeny v souvislosti s prostorovými podmínkami – uvolněním některých pavilonů pro potřeby města. Ve skutečnosti jen ubylo dětí, některé odešly například na gymnázium.