Na jednání se s místostarosty Martinem Malým a Hanou Rabenhauptovou dostavila i ředitelka ZŠ v Národní ulici Hana Bolková. Prostor k tomu, aby se vyjádřila k navrhovanému opatření, však neměla.
„Na aktiv jsem šla především proto, abych s rodiči a pedagogy probrala hledisko týkající se pedagogické otázky. V tuto chvíli není sice ještě nic rozhodnuté, ale i přesto jsem chtěla být rodičům k dispozici, pokud by měli nějaké otázky, jaký dopad by mohlo mít slučování na jejich děti,“ uvedla včera Hana Bolková. K diskuzi však nedošlo.
„Samozřejmě, že pokud zastupitelé rozhodnou, že chtějí slučovat naši školu a ZŠ Zlatá stezka, budeme se snažit, aby to bylo pro děti i rodiče co nejméně bolestné. Chápu, že to bolestné je, dokáži se vžít do situace pedagogů a rodičů a mým cílem by pak bylo, aby děti změnu pociťovaly co nejméně,“ říká Hana Bolková.
Mezi jedno z opatření by například patřilo i to, že děti by přecházely ve většině případů jako celé třídy, a to včetně svých třídních učitelů.
„Město navíc uvažuje i o tom, že by děti byly na naši školu sváženy autobusem,“ poznamenává Hana Bolková.
Upozorňuje i na fakt, že finance získávají školy jak z městské kasy, tak ale i od státu. Peníze jsou přidělovány na žáka, takže svoji roli hraje i zaplněnost škol. „Pokud by tedy byly tyto dvě školy sloučeny, dostávali bychom více peněz. V této rozpočtové kapitole jsou to mimo jiné i prostředky na školní pomůcky. Obě školy jsme s úbytkem žáků citelně pocítily méně prostředků na vybavení školy pomůckami,“ říká Hana Bolková
Podle svých slov však v tuto chvíli nechce předbíhat situaci. „Zatím není nic rozhodnuto, konečný verdikt budeme znát po zastupitelstvu, “ doplnila ředitelka.