Účastni byli i rodiče dětí, všichni pedagogové školy, Rada školy. O úvodní slovo se postarala ředitelka školy Miroslava Kunešová. Všechny přivítala a představila děti i pedagogy po jednotlivých třídách. Všem dětem, rodičům, pedagogům i nepedagogickým pracovníkům školy bylo popřáno hodně sil, nápadů a zdraví do nového školního roku 2011/2012. Po zahájení školního roku zasedala Rada školy, přizvána byla ředitelka školy. Byl zvolen nový předseda Jiří Horejš.

Hanka Rabenhauptová