Podle starosty Vimperka Bohumila Petráška je to cena natolik zajímavá, že by mělo zastupitelstvo velmi vážně uvažovat o odkoupení těchto nemovitostí, a to i za cenu, že by financování řešili Vimperští pomocí úvěru.

Jedinou vadou na kráse zůstávají nedořešené vlastnické vztahy k části pozemků v areálu a pod jednou ze staveb. Ty vlastní dědicové židovské rodiny Klauberů, kteří před nedávnem převzali dva domy ve Vimperku. „To už bude muset vyřešit případný nový vlastník,“ potvrdil vimperský starosta Petrášek.

Přestože se ze zdravotních důvodů nebude moci zúčastnit dnešního jednání zastupitelů, i tak zastává Bohumil Petrášek názor, že by bylo vhodné bývalou lesnickou školu od kraje koupit.

„Alespoň podle toho, jak se vyvíjí situace. Současná cena je diametrálně odlišná od té, o které se jednalo v minulosti, kdy jsme zvažovali odkoupení školy. Momentálně je to téměř polovina. V první fázi byl jen objekt bývalého internátu za necelých sedm milionů korun. A za ty je teď nabízen celý areál včetně pozemků a budov,“ shrnul starosta.

Změnila se ale nejen cena. Od původního záměru přebudovat bývalý internát na dům s pečovatelskou službou s ohledem na nutnost zásadních stavebních úprav a finanční náročnost nejspíše Vimperští ustoupí, pokud tedy rozhodnou nabídku kraje využít.

Dnes by se měli vimperští zastupitelé rozhodnout, zda od Jihočeského kraje odkoupí bývalou lesnickou školu. K jejich rozhodování by mohl přispět i návrh na další využití. „Záměr je potřeba předně vydiskutovat v zastupitelstvu, ale návrh vedení radnice počítá s využitím bývalého internátu na malometrážní byty. To by si nevyžádalo tak zásadní stavební úpravy. Například chodba by se nemusela zvětšovat, jako to předpokládalo řešení pro dům s pečovatelskou službou,“ nastínil možné řešení využití starosta Vimperku Bohumil Petrášek.

Své plány má vimperská radnice i s budovou bývalé školy. „Prostory by se daly využít do doby, než se nám podaří sehnat peníze na rekonstrukci objektu TKB, pro naši knihovnu. I když by to znamenalo dvojí stěhování, přece jen s prostory, ve kterých se nachází nyní, máme značné problémy s energetickou náročností. Máme i možnost jednat s potenciálním zájemcem, který by chtěl část prostor v bývalé škole využít pro soukromé účely. Tato jednání jsou ale teprve na začátku,“ doplnil Petrášek.

Volný je i prostor bývalé školní jídelna a školní kuchyně, i když v té zůstaly jen kabely, když veškeré téměř nové vybavení využil kraj pro svá jiná zařízení. Přesto by bylo možné prostor nabídnout pro původní účel, pokud by se našel vhodný zájemce.

Možnost splátkového kalendáře zatím vedení města neřešilo. „Jednání vedeme teprve druhý týden, ale je jasné, že pořízení nemovitostí bychom řešili úvěrem. To bychom ale řešili až po prázdninách. V tuto chvíli musí zastupitelé především projednat, zda o bývalou školu zájem máme, nebo. Jihočeský kraj totiž již zveřejnil záměr prodeje a ten má svůj termín pro podávání přihlášek. Naštěstí se kvůli tomu nemusí svolávat mimořádně jednání zastupitelů, protože je ještě v termínu podávání nabídek. Už jsme s některými zastupiteli o možnosti odkoupení školy jednali ve středu na pracovní schůzce a většinový názor byl, koupit i za cenu úvěru,“ dodal starosta Bohumil Petrášek. Rozhodující přitom může být i fakt, že vedení města by koupí bývalé lesnické školy získalo kontrolu nad ne zcela zanedbatelnou nemovitostí téměř v centru města.