I když podle doporučení krajských radních jde do zastupitelstva návrh s nabídkou města Vimperk na prvním místě, definitivně rozhodnuto bude až po úterním hlasování zastupitelů kraje.

Rozhodně ale platí, že město v současnosti o bývalou lesnickou školu má velmi vážný zájem. Vyplývá to také ze srpnového jednání zastupitelů, kteří schválili navýšení nabídkové ceny ze sedmi na 8,8 milionu korun. „Rada kraje už došlé nabídky zhodnotila a rozhodla se doporučit zastupitelům nabídku města Vimperk jako první v pořadí. My jsme oslovili dopisem všechny jihočeské zastupitele, kde jsme vysvětlili, proč by mělo školu získat právě město Vimperk. K hlavním argumentům patří strategická poloha objektu, blízkost základní školy, záměr budoucího využití pro potřeby městské knihovny i s ohledem na případného strategického partnera a připomněli jsme i skutečnost, že se jedná o historickou budovu městské menšinové školy,“ shrnula místostarostka Vimperka Jaroslava Martanová.

Doporučení krajským zastupitelům prodat bývalou lesnickou školu právě městu Vimperk schválila i krajská radní Jana Krejsová, která má na starost právě oblast školství. „I když bylo více zájemců, při jednání rady kraje převážila nabídka města Vimperk. Jsou první v pořadí s možností od nabídky odstoupit. Neříkám, že to město nebude stát skoro nic, ale ta cena není zase tak vysoká, město to zvládne a dokáže to využít,“ uvedla krajská radní Jana Krejsová.

Krátce z historie školy:
V areálu bývalé lesnické školy je jak starý samostatně stojící objekt internátu, tak původní první česká matiční menšinová škola postavená v roce 1909 s novější přístavbou využívanou jako dívčí internát. Z původně lesnického učiliště vznikla samostatná Integrovaná střední škola lesnická. Tu po roce 2005 kraj včlenil pod Vyšší odbornou školu lesnickou a Střední lesnickou školu Bedřicha Schwarzenberga v Písku.