„Slib skládali tři kluci a zjednodušeně řečeno v něm vyjádřili snahu držet dobrou partu, hledat i jiné hodnoty než jsou ty materiální a pokusit se každý den někomu udělat alespoň malou radost,“ shrnul podstatu obřadu, kterému předcházelo delší členství v oddíle skaut Jan Heider zvaný Myšák, který u pomníčku posledního vlka slib mladších kamarádů přijímal.

Za dva tři roky pak kluky čeká slib skautský, který by měli skládat již do rukou vedoucího při slavnostním ohni na táboře.

Přestože cíl nedělní výpravy byl jednoznačný, nebyl zcela jediný. Během příjemného podzimního dne se vimperští skauti zašli podívat na prameny Volyňky a pátrali po zaniklé skářské huti.

„ Na Šeravě jsme již před lety byli. Sklárna zanikla skoro před sto padesáti lety a dodnes jsou tu zbytky pece a množstí barevných střepů či jiných předmětů na výrobu skla,“ dodal k výpravě Myšák.

Jak v zápětí prozradil, přestože na místě bývalé sklárny již jednou byl, bez zajímavosti to nebylo ani tentokrát. Jen pár metrů od pece totiž objevili malý otvor do země, za kterým se skrýval nádherně zachovalý a poměrně velký, klenutý sklep.

Jaroslav Pulkrábek