Neděli, kde nechyběly hry, pozorování přírody či opékání vuřtů nebo vaření polévky, zakončili ve Lčovicích, avšak před tím, než nastoupili do vlaku, bylo potřeba dát své zevnějšky trochu do pořádku, aby se maminky na nádraží příliš nepolekaly. Přestože se kluci za pár dní rozjedou na prázdniny, setkají se již v polovině července. Společně totiž vyrážejí na čtrnáctidenní tábor. Jaroslav Pulkrábek