To podle informací, které zazněly na březnovém jednání netolického zastupitelstva, má být realita skateboardového hřiště u sportovní haly. Na jeho stavbu město získalo dotaci z programu Leader. Celkové potřebné náklady ve výši zhruba jednoho a půl milionu korun dotační peníze pokryly z větší části.

Objekt, který stál nemalé peníze, tak podle některých rozhodně neslouží svému účelu. Jak ale uvedl netolický starosta Oldřich Petrášek, na odhozených injekčních stříkačkách není nic pravdy. „Věc jsme řešili i s úklidovou četou, která ve skateparku udržuje pořádek. A ta o ničem takovém nevěděla,“ tvrdil starosta.

To potvrzuje i její pracovník Václav Srbený. „Já ani moji kolegové jsme na injekční stříkačky v areálu nenarazili. Když se k nám dostaly tyto informace, spíše jsme se divili. Minimálně třikrát týdně tam totiž chodíme uklízet a něco takového bychom určitě zaznamenali,“ vyjádřil se k problému Václav Srbený.

Ten ale zároveň připouští, že skatepark navštěvuje i problémová mládež. „Najdou se tací, co se sem chodí jak se říká zašívat. A konzumují tady alkohol, po kterém na hřišti zůstávají prázdné lahve. Vedle nich často uklízíme i nedopalky od cigaret. Není to ale bohužel problém jen skateboardového hřiště, mládež dělá nepořádek i v jiných částech města,“ zhodnotil s tím, že zrovna nedávno byl ve skateparku na nepořádek použitý i průmyslový vysavač.
Jak dále uvedli oba dotazovaní, mládež poničila v areálu i oplocení. „Je škoda, že skatepark není naplno využitý k tomu, k čemu byl postaven. Kromě následného úklidu ale tuto situaci my nedokážeme nijak ovlivnit,“ závěrem uvedl pracovník úklidové čety Václav Srbený.