A právě hlavně kvůli jejich připomínkám město začalo jednat. Výjimkou totiž není, že uvolněné kameny padají lidem na jejich střechy. „Čas od času něco spadne. Je ale pravda, že mnohdy měli kameny na naší střeše na svědomí kluci, kteří si hráli u archeoparku,“ vyjádřila se jedna z místních obyvatel.

Také podle slov netolického starosty se žádné vážnější problémy zatím nevyskytly. „Preventivně je ale zapotřebí lokalitu zajistit. Protože jsme v letošním roce získali menší dotaci, než jaká by byla potřeba na zajištění celého masivu, realizovatelná je jen část právě pod archeoparkem. Postupně ale budeme muset vyřešit i zbývající lokalitu Pod Jánem a u Mnichu, kde už se část skály sanovala, a to opět za pomoci dotace,“ uvedl Oldřich Petrášek.
Upřesňuje, že spolupodíl města činí letos sedm set tisíc korun. S vlastním zajištěním skály by se mělo začít už v srpnu. „Protože se k zakázce váže dotace, výběrové řízení, které už bylo vypsáno, bude dělat specializovaná firma. Svým technologickým provedením jde o specifickou zakázku, a tak jsou podle toho samozřejmě upravena i kritéria výběru dodavatele,“ ujistil tajemník Městského úřadu v Netolicích Petr Kotrba.