„Především se povodně podepsaly na místních komunikacích a kanalizaci. Na jejich opravu jsme požádali o dotaci, a to od ministerstva pro místní rozvoj,“ řekl starosta Jaroslav Nový s tím, že peníze jim byly už přidělené a pohybují se okolo pěti milionů korun.

Podle jeho slov by finance měly pokrýt celkové náklady na opravy jak silnic, tak i kanalizace. „Rekonstrukce místní komunikace by v žádném případě neměla ohrozit silniční provoz, protože se v případě opravy může využít jiné objízdné trasy,“ upřesnil starosta a dodal, že obě rekonstrukce, které jsou zahrnuty do jednoho projektu, budou hotové do konce letošního roku.