Tématické okruhy, které patřily k řešení, projednávání seniorů pro rok 2007 byly Příprava na stárnutí, životní prostředí, život seniorů a podobně. Rada seniorů v letošním roce mimo jiné iniciovala vstupné na koupaliště Hulák, podílela se na projektu bezbariérového města, instalovala společně s MP bezpečnostní řetízky do bytů, zúčastnila se jednání komisí města, připomínkovala svoz kontejnerů, navrhla vycházkovou welness trasu pro seniory, informovala na kabelové televizi, vede na www.prachatice.cz své stránky, píše do Radničním listu, vyjadřovala se ke strategickým dokumentům např. navrhovaného domu s pečovatelskou službou, monitorovala lokalitu na sídlišti, sledovala projekty regenerace sídliště, stavba koupaliště, a v závěru se zamýšlela se nad rokem 2008. Rada seniorů konstatovala, že uplynulé období bylo pro seniory samotné, město a další spoluobčany velmi dobré a aktivní.