V sále Městského kulturního střediska se sešla více než sedmdesátka seniorů, kterou přišli pozdravit představitelé města. Seznámili je s plány rozvoje města pod Boubínem a zamýšlenou výstavbou domu s pečovatelskou službou. Oslava pokračovala volnou zábavou, kterou zpestřila hudební skupina Generace.