O významu neziskových organizací hovořila mimo jiné i místostarostka města Hanka Rabenhauptová a prezident Asociace poskytovatelů sociálních služeb České Republiky Jiří Horecký. Součástí akce byl také slavnostní křest nových pohlednic města. Jednotlivé organizace navíc formou originální výstavy představují svoji činnost. Tu mohou zájemci zhlédnout až do soboty 10. září.