„Letošním ústředním tématem byl prachatický rodák Jan Nepomuk Neuman,“ sdělil jeden z umělců Matouš Vondrák, člen Asociace jihočeských výtvarníků. Každý z účastníků sympozia zachycoval město z různých úhlů pohledu a proto vznikala velmi různorodá díla. Město si stejně jako v loňském roce mělo možnost od každého umělce jako dar vybrat a ponechat jedno dílo.

Sbírka založená v loňském roce je tak nyní bohatší o osm děl. V kulturním centru Otto Herberta Hajeka budou díla k vidění do konce září. Salve Prachatice se zúčastnili umělci Vít Pavlík, Zdeněk Harazin, Matouš Vondrák, Jan Samec, Lenka Malínská, Miriam Schwack, Hubert Huber a Reinhard Mader.