Ne všichni zastupitelé ale s tímto postojem souhlasí. „Ať už jedeme na Husinec nebo na Čkyni, do Lenory nebo Volar, všude mají ukazatele rychlosti. Proč nejsou i ve Vimperku? Například na Sušické ulici řidiči jezdí hodně rychle, stejně tak by našel využití radar v pasovské ulici na příjezdu od Strážnýho,“ dotazoval se zastupitel Josef Bejček.

Umístěním jednoho přenosného radaru na ulici Sušickou se podle slov starosty Bohumila Petráška zabývala i dopravní komise. „V minulosti nebyla tato zařízení ve Vimperku umístěna, protože jejich činnost více než úspěšně suplovala naše městská policie v době, kdy mohla bez omezení měřit rychlost ve městě. Řidiči si na to rychle zvykli a rychlost se snížila,“ vysvětlil Petrášek.

Podle Bejčka by ale informativní radar přispěl k lepší bezpečnosti, protože dopravní značka ne všem řidičům stačí k tomu, aby rychlost svého vozidla snížili. „Na dopravní komisi jsme se domluvili, že radar zatím instalovat nebudeme, protože s novelou zákona o silničním provozu by měla mít městská policie opět možnost měřit rychlost. A protože naše městská policie radar má, a když měřila rychlost, fungovalo to, čekáme na změnu zákona. Pak si myslím, že informativní radary nebudeme ve městě vůbec potřebovat,“ uvedla vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Vimperk Jana Vokurková.

Vedle informativního radaru uvažovala vimperská radnice o pořízení ještě jiného zařízení, které by omezilo rychle jedoucí řidiče. „Jedná se o automatický semafor s napojením na radar. Pokud přijíždějící řidič jede rychleji než předepsanou rychlostí, svítí mu červená do doby, než rychlost sníží na stanovenou zákonem. Legislativa kolem povolení takového zařízení je složitá. Komunikace, ke kterým bychom takové zařízení chtěli umístit, jsou buď ve správě Ředitelství silnic a dálnic, případně Jihočeského kraje, které by to musely povolit,“ upozornil Petrášek.

Nasazení městské policie ale podle Josefa Bejčka není možné dvacet čtyři hodin jen na měření rychlosti. „Podle osobních zkušeností vím, že může jet člověk rychleji, ale pokud ho na rychlou jízdu upozorní světelný ukazatel, přece jen většina řidičů přibrzdí,“ obhajoval Bejček pořízení radarů byť jako preventivní opatření.

Za užitečnou označil diskuzi zastupitel Petr Bednarčík, ale podle něho je spíše pro odbornou komisi, která by měla zastupitelům předložit jasné shrnutí. Navíc, pokud zůstalo jen u instalace ukazatele rychlosti, bylo by to podle Bednarčíka chvályhodné sice, ale neúplné řešení. „Zkušenosti z vojny říkají, že každý zátaras má význam pouze tehdy, je-li ostřelován. Takže každá taková stacionární překážka musí mít u sebe někoho, kdo vyhodnotí přestupek a udělí pokutu. Pokud toto nepůjde, budeme pouze přihlížet, že někdo zneužívá radary k závodění,“ upozornil Bednarčík.

Podle Romana Hajníka není rychlost aut jen otázka Sušické či Pasovské ulice. „Mám na dohled Špidrovu ulici a co se tam občas děje, nad tím zůstává rozum stát a je lepší raději nepřecházet. Přestože je pod viaduktem dokonce čtyřicítka, málokdo ji dodržuje. Myslím si, že je to problém obecně všech příjezdových komunikací. Ať chceme, nebo ne, je to v našich podmínkách z kopce dolů. V omezení rychlosti by nám asi nemělo vadit, komu patří silnice, protože dopravní předpisy platí pro všechny,“ doplnil zastupitel Hajník.