„Téměř šestihektarový rybník využívaný k nejrůznějším sportům zničily povodně. Jedna z roku 2002 a loňská povodeň,“ uvedla starostka obce Ilona Mikešová.

Je jasné, že na opravu hráze a odbahnění takto velkého rybníka by obecní rozpočet zdaleka nestačil. „Před časem jsme požádali ministerstvo pro místní rozvoj o jeden grant, a to na opravu hráze rybníka po povodni v celkové částce třináct a půl milionu korun,“ informovala Ilona Mikešová o krocích, které Ktišští podnikli, aby mohli s rekonstrukcí začít.

Zamítnutí

Tento grant byl obci Ktiš zamítnut. „Dopracovali jsme projektovou dokumentaci na odbahnění rybníka poškozeného povodněmi,“ doplnila Ilona Mikešová.

Ve Ktiši znovu požádali o dotaci na rekonstrukci hráze rybníka v částce třináct a půl milionu korun. „Vzhledem k tomu, že ještě nevyšel žádný dotační titul na odbahnění, kdy je celkový rozpočet zhruba třicet jedna milionu korun, nemohli jsme žádnou instituci požádat o přidělení finančních prostředků,“ doplnila starostka Ilona Mikešová.

Podklady mají

Projektovou dokumentaci a rozpočet akce mají v obci připravené jako podklady pro vypracování případné žádosti o potřebnou finanční výpomoc.

Na rozhodnutí ve Ktiši prozatím čekají. „Záleží na tom, kdy se sejde rozpočtový výbor a jestli nám peníze na rekonstrukci hráze ministerstvo schválí,“ sdělila Ilona Mikešová se slovy, že v případě získání tak velké dotace by museli v obci vyhlásit velké výběrové řízení tak, jak předkládá nový stavební zákon a také podle pravidel, která si určuje samotné ministerstvo pro místní rozvoj v případě příjemců finanční podpory.

Léto v novém

„Když dostaneme peníze, chtěli bychom provést rekonstrukci hráze i se samotným odbahněním ktišského rybníka do konce jarního období příštího roku tak, abychom ho na léto mohli znovu napustit. Sportovci, místní obyvatelé i přespolní by jej mohli nadále využívat,“ přiblížila závěrem starostka obce Ktiš Ilona Mikešová.