Musí totiž splnit řadu podmínek a vyjednat si všechny náležitosti. Každou přitom u jiného pověřeného pracovníka. Nejprve je třeba získat doklad o kvalifikaci. Ten po splnění podmínek vydá místní rybářská organizace, v níž chce být dotyčný členem. S tímto potvrzením je nutné navštívit obecní úřad obce s rozšířenou působností, kde další úředník vydá rybářský lístek. S rybářským lístkem potom musí znovu zpět na místní rybářskou organizaci, kde je možné získat povolenku k lovu ryb. Teprve po tomto martyriu se může dostat k vodě a oddychnout si.
Situace komplikovaná, a nejen pro cizince. Obtíže tento způsob přináší také obyvatelům menších obcí, které třeba i mají vlastní místní organizaci rybářského svazu, ale obec s rozšířenou působností je od nich vzdálená desítky kilometrů.
Ještě v roce 2003 bylo možné získat rybářský lístek i na menších obcích, což bylo pro obyvatele těchto míst mnohem pohodlnější. A navrhovaná novela rybářského zákona by mimo jiné mohla vrátit pravomoc vydávání a odebírání rybářských lístků zpět na malé obecní úřady.
„Samozřejmě by to byl přínos pro obyvatele například Volarska či Netolicka, kteří by nemuseli zbytečně jezdit tak daleko,“ konstatovala Alena Veleková, která má vydávání rybářských lístků na starosti na Městském úřadě v Prachaticích s tím, že každoročně vydává tři až čtyři stovky rybářských lístků.
To, že by návrat k dřívějšímu způsobu vydávání rybářských lístků ulehčil rybářům život, potvrdili i funkcionáři místních rybářských organizací v regionu.
„Bylo by to logické vyústění komplikací, který ten systém přináší už od doby, kdy byl zaveden. Stoprocentně by to ulehčilo situaci všem zúčastněným, úředníky na městském úřadu nevyjímaje, protože i jim to přidělává práci. Byla by to pomoc rybářům ze vzdálenějších oblastí, jako je například okolí Nové Pece,“ komentoval chystanou novelu zákona hospodář MO Husinec Milan Sucharda.
Podle předsedy rybářské organizace ve Volarech Petra Kašpárka situace komplikovala život také turistům z ciziny, kteří byli zvyklí kupovat si rybářské lístky v obcích, kde trávili dovolenou. „Zaznamenal jsem i to, že se rybářský lístek ani nenamáhali shánět, protože jim situace připadala příliš komplikovaná. A tak raději trávili dovolenou bez rybaření. Myslím, že zatímco pro rybáře z větších měst by se v tomto případě nic nezměnilo, pro nás, kteří jsme si museli pro lístky jezdit jinam, by to velice pomohlo. Na tom se asi shodnou všichni,“ ujistil předseda volarských sportovních rybářů Petr Kašpárek.
Zda nakonec novela začne platit, či nikoli, to je v současné době na úsudku našich zákonodárců.