Jak na straně příjmů, tak ve výdajích počítá návrh rozpočtu pro letošní rok s částkou více než 221 milion korun. „Rozpočet je sestaven jako vyrovnaný. Na žádnou z plánovaných akcí si nebudeme muset brát úvěr a na kofinancování dotačních investic jsme našli vlastní prostředky,“ potvrdil starosta Vimperka Bohumil Petrášek. Zastupitelé dostanou na stůl rozpočet, který mimo jiné počítá i s úsporou zhruba milionu korun na mzdové náklady pro městský úřad.